Ukategorisert

Vil forby pengegaver

Senterpartiets leder Åslaug Haga foreslår et forbud mot store pengegaver til politiske partier. Et forbudt vil kunne føre til ”svarte gaver” og økt statsstøtte.

–Vi er inne i et pengekappløp som på sikt kan føre Norge ut i amerikanske valgkamptilstander, sier Haga i ei pressemelding.

Det er kanskje på tide å minne Senterpartiets leder på at også amerikansk lovgivning er relativt strengt på dette området.

Et forbudt vil kunne føre til at loven strekkes for både partiene og de ulike giverne. Det vil medføre mer svarte penger i politikken, og utnyttelse av smutthullene som finnes i hver eneste lov. Det er også en risiko for at Senterpartiets forslag vil føre til økt statsstøtte til de politiske partiene, en støtte som er stor nok allerede.

Åslaug Haga antyder en maksgrense på omtrent 50 000 kroner fra privatpersoner og 100 000 kroner fra organisasjoner. Senterpartiet foreslår også et register over lokale og sentrale pengegaver for å sikre oversikt og forebygge mistanker om bindinger mellom økonomiske interesser og politikk.

Åslaug Haga har rett i påstanden om at de små partiene knebles i pengegalloppen. Det er uansett ingen ting som tyder på at ting blir bedre med et forbudt. Forbudt har vi mer enn nok av allerede, uten at det fungerer tilfredsstillende på mange områder. Rop om mer lover er nok en gang et forsøk på å lage et vanskeligere og mer regulert samfunn.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer