Ukategorisert

Viktig med skatter og avgiftlettelser

For menn er kampen for lavere skatter og avgifter den viktigste saken, mens kvinner prioriterer skole og helse når partivalget skal tas.

Undersøkelsen, som er utført av meningsmålingsinstituttet Visendi på oppdrag fra Dagsavisen og Avisenes Pressebyrå, viser at 62 prosent av alle som framhever skatter og avgifter som en av de viktigste sakene, er menn.

For kvinner er skolepolitikk den saken som veier tyngst i valget av parti. Helse, eldreomsorg, barnehage og SFO er også viktige temaer for kvinner i valgkampen, ifølge undersøkelsen.

Liberaleren gjentar noe vi bruker å fortelle når vi refererer til undersøkelser og statistikk. Alle tall kan vinkles slik at oppdragsgiver blir fornøyd. Tallene kan vries på i alle ulike varianter. Derfor må undersøkelsen tas med en klype salt.

Det er hyggelig at skatte og avgiftslettelser kommer høyt på listen over de viktige sakene, selv om det er menn som prioriterer dette høyest. For liberalister er det et mål å ha lavest mulig beskatning. Skatt er frihetsinnskrenking. Det er tyveri. Staten tar inntekter hver enkelt av oss skulle ha disponert selv, helt uavhengig av hva andre mener.

Det er også et tankekors at skatt er en viktig sak i et lokalvalg. Slik som systemet er bygd opp i Norge er det ikke kommunene som bestemmer skattetrykket. I alle fall har hver enkelt kommune – og bystyret svært lite å si på skattetrykket. Eiendomsskatten og avgifter på kommunale tjenester er unntaket.

Kommunene burde hatt handlefrihet til å bestemme mer av skattetrykket, men slik er det ikke. Stortinget overstyrer lokaldemokratiet også på dette området. Kanskje er det hovedgrunnen til at lokaldemokratiet sakte, men sikkert dør ut?

Mest lest

Arrangementer