Ukategorisert

Staten vokser

Statsadministrasjonen vokser. Under Samarbeidsregjeringens har statsadministrasjonen vokst med over 1000 ansatte.

1000 ansatte høres kanskje ikke mye ute ettersom staten er en gigantisk aktør på mange områder i Norge. Det er likevel rart at denne regjeringen ikke klarer å redusere byråkratiet. Skal Samarbeidsregjeringen innfri sine skatteløfter er det viktig å redusere offentlig sektor. Staten er en betydelig aktør i det offentlige.

Det var Dagsrevyen som tidligere i denne uken hevdet at statsadministrasjonen har vokst med over tusen ansatte. Venstres leder, Lars Sponheim, er den i regjeringen som har uttalt seg i sakens anledning. Sponheim regnet med at veksten kom fordi denne regjeringen satset mye på politi, universitetene og forskning.

Det kan hende Sponheim har rett at veksten kommer fordi disse oppgavene har en høyere prioritering nå enn tidligere. Likevel må nye satsingsområder innhentes gjennom reduksjon av andre statlige oppgaver. Det må prioriteres i statsadministrasjonen også. Staten kan ikke bli stort større. Det vil føre til praktiske problem for utvikling av økonomien til privatpersoner og bedrifter, men det er også prinsipielt forkastelig for oss som har et liberalistisk grunnsyn.

Samarbeidsregjeringen, kanskje kommunalministeren spesielt, har vært opptatt av kommunale innsparinger. Kommunene må effektiviseres, noe det er bred enighet om på ikke-sosialistisk side. Tanken om effektivisering av kommunene må også gjelde staten. Også staten må snu hver eneste stein for å få mer igjen for pengene, slik kommunalministeren sitt motto er i denne valgkampen. Det er uhørt at statsadministrasjonen vokser.

Alle offentlige oppgaver finansieres gjennom skatter og avgifter. Skal folk beholde mer av sine egne penger må det settes grenser for politikken. Hva skal det offentlige drive med, og hva er et privat ansvar for hver enkelt av oss? Liberaleren ønsker dette systemskifte. Samarbeidsregjeringen må ta jobben og oppgaven med å effektivisere offentlig sektor seriøst. Gjøres jobben skikkelig, skal verken staten eller kommunene fortsette å vokse. Kun på den måten kan skatter og avgifter reduseres, slik Samarbeidsregjeringen legger opp til i Sem-erklæringen.

Mest lest

Arrangementer