Ukategorisert

Valgdebatt på Liberaleren

Det finnes ulike oppfatninger blant liberalister om hva man skal stemme ved valget. Til fredag kommer flere valgartikler på Liberaleren.

I redaksjonen til Liberaleren er det ulike syn på dette. Bjørn Magne Solvik skal skrive: «Hvorfor stemme Høyre«. Per Aage Pleym Christensen skal skrive: «Hvorfor stemme Venstre». Ove Vanebo skal skrive: «Hvorfor stemme Fremskrittspartiet«. Bent Mosfjell skal skrive om hvorfor ingen partier er verdt din stemme.

I tillegg har vi sendt invitasjon til Det Liberalere Folkepartiet og tilbudt dem å skrive en sak. Andre partier/synspunkter vil også bli publisert så sant de holder tilstrekkelig høyt nivå. Slike kan sendes til vår redaktør Bjørn Magne Solvik: solvik@liberaleren.no.

Mest lest

Arrangementer