Ukategorisert

Intellektuelt Forum i dag er avlyst

Grunnet Anna Lindh sin død, er dagens arrangement avlyst. Vi har mottatt følgende mail fra foredragsholer Bård Standal:

Etter den tragiske hendelsen i Sverige har alle offisielle politiske arrangementer både i Norge og Sverige blitt stoppet i dag. Det fortoner seg på denne bakgrunn ikke som riktig av FriStud/DNS å avholde et arrangement med politisk innhold. Det fortoner seg heller ikke riktig for meg å holde et slikt foredrag.

Jeg vil at det sendes ut en melding hvor de som hadde tenkt til å møte opp på arrangementet i stedet tar turen med en rose eller et stearinlys til Sveriges ambassade i Nobels Gate 16 for å vise sin sympati med Anna Lindh og de verdier alle liberale og konservative bør enes om at et samfunn skal holde høyt.

Det skal i hvert fall jeg gjøre.

— Bård

Dere er herved oppfordret til å ta avstand fra vold og terror og uttrykke deres sympati.

Undertegnede vil være til stede på FRIstuds kontor rett ved siden av møtelokalet i tilfelle noen ikke får med seg avlysningen og dukker opp.

Foredraget til Bård Standal vil bli holdt på Intellektuelt Forum torsdag 23. oktober kl. 19.00.

Bent Johan Mosfjell
Leder i FRIstud

Mest lest

Arrangementer