Ukategorisert

Overformynderi fra KrF

Kristelig Folkeparti vurderer totalforbud, forhåndssensur og konsesjonsordning for salg av dataspill. Dette er overformynderi av verste sort.

På en pressekonferanse på onsdag signaliserte familieminister, Laila Dåvøy, og kultur- og kirkeminister, Valgerd Svarstad Haugland, at kampen mot voldelige dataspill fortsetter. Dette til tross at alders- og innholdsmerkingssystemet til PEGI ikke har fått en ordentlig sjanse ennå.

Uttalelsen om at det finnes spill som ikke er godt for noen av oss får det til å renne over for skribenten. Det er forståelig, men ikke akseptabelt at regjeringsmedlemmene vil regulere bort voldelige spill for barn, men når de innlemmer voksne også, går de altfor langt. Familieminister, Laila Dåvøy, gikk altfor langt i overformynderiet på pressekonferansen hun og partikollegaen hadde forleden.

Selv alders- og innholdsmerkingssystemet til PEGI er å gå for langt i reguleringer, men når Kristelig Folkeparti vurderer totalforbud og konsesjonsordninger for salg av dataspill er det å skyte spurv med kanon. Det er å gå altfor langt i kampen om å lage et så overregulert samfunn som overhode er mulig.

Å si at et spill ikke er godt for andre viser en relativt slett holdning til andre menneskers evne til å selv finne ut hva som er bra for dem, og hva som ikke er det. Dåvøy bør skamme seg. Hvilken rett har hun på å vite hva som er bra for meg eller deg?

Liberaleren har ikke tro på reguleringer. Vi er heller ikke overbegeistret for PEGI-merkingen, men den ordningen skal evalueres om to år. Statsrådene fra Kristelig Folkeparti burde ha forholdt seg til denne datoen, og ikke startet evalueringen to år før tiden.

Også på dette området er friheten og holdningene til hver enkelt person, hver enkelt familie som bør råde. Jeg bør som far ha ansvaret for å tillate eller forby de spillene ungene mine skal spille. Jeg bør som et voksent, oppegående individ få bestemme helt på egenhånd hvilken spill som er bra eller dårlig for meg selv. Det å overlate slike spørsmål til politikerne eller lovverket er overformynderi.

Hvordan ønsker KrF-toppene å regulere totalforbudet eller konsesjonsordninger for salg av spill?

Slik som internett fungerer i dag er et totalforbud fullstendig urealistisk. På kort tid kan enhver som ønsker et spill finne dette og laste det ned til eget bruk, helt uten problemer.

Konsesjonsordninger lar seg innføre, men det kan fort bli et vanskelig og byråkratisk system, som kommer til å koste penger som må finansieres over skatteseddelen. På mange områder har vi konsesjonsordninger i dag, og ingen må komme å si at disse fungerer tilfredsstillende. Sjekk bare om ordningene for utleie av video, var det en suksess?

KrF har den siste tiden gjort seg til talsmenn for overformynderiet. Det er synd. Partiet har mange maktposisjoner, både i regjeringen, Stortinget, fylkesting og kommunestyre. Vi trenger ikke reguleringskåte politikere. Det innskrenker friheten og ansvaret hver enkelt av oss bør ha.

Tags:

Mest lest

Arrangementer