Ukategorisert

Det er meningsløst å stemme – eller?

Jeg er ikke medlem av noe politisk parti og skal argumentere for hvorfor du ikke bør bruke ressurser på å stemme. Jeg skal skrive kortfattet.

La meg innledningsvis gi en kort beskrivelse av Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet, og deres politikk. Jeg behandler dem samlet siden de er enige om disse punktene, så får dere unnskylde meg at noen nyanser forsvinner.

De er enige om at følgende oppgaver er et statlig ansvar som det er greit å bruke skattebetalernes penger å betale for:
– subsidiering av barn gjennom barnetrygd
– barnehager
– barneskole
– ungdomsskole
– videregående skole
– universiteter og høyskoler
– subsidiere folk for ikke å jobbe gjennom arbeidsledighetstrygd
– sosialhjelp
– sykehustjenester
– veier og annen infrastruktur
– idrett og kultur (jo da, FrP støtter dette!)
– eldreomsorg
– folketrygd og andre pensjoner
– begravelser

Alle disse partiene støtter ideen om at staten har et ansvar for menneskene, fra vugge til grav. Det er kun snakk om gradsforskjeller og nyanser i hvordan staten skal drive tjenestene.

I tillegg er de alle enige om følgende begrensninger i folks frihet:
– verneplikt
– innvandringsstopp
– forbud mot å velge egne rusmidler
– kristne formålsparagrafer

Det er ikke snakk om mye liberalisme i disse partiene. Det eneste det kan være snakk om er små skritt i riktig retning.

Det Liberale Folkepartiet skiller seg fra disse partiene gjennom at det faktisk er gjennomgående liberalistisk på de fleste områder. Hurra for det. Dessverre har de misforstått liberalismen på et sentralt område som gjør at jeg denne gangen ikke kan anbefale partiet.

Mens de andre partiene vil drive aktiv politikk inne i Norge, vil DLF drive omfattende politikk utenfor Norge. Deres tro på politiske virkemidler, spesielt utført av amerikanske presidenter, viser en grunnleggende tro på politikk og manglende tro på individuelle rettigheter. Dette er ikke plassen for en omfattende argumentasjon mot en slik politikk.

Dersom du ikke deler denne innvendingen min, så er DLF et mulig alternativ. Noen vil innvende at det er bortkastet å stemme på et lite miniparti som DLF. Det er helt korrekt at dette er like bortkastet, like bortkastet som å stemme på et av de andre partiene.

Enhver individuell stemme er nemlig bortkastet, så sant den ikke vipper valget, noe som kun skjer dersom stemmeforskjellen mellom to partier er på en stemme. Sannsynligheten for at dette kan skje ved et stortingsvalg eller i en stor kommune er tilnærmet null. I små kommuner eller ved personvalg innad i et parti, kan det derimot være rasjonelt å stemme.

Det finnes således et bedre alternativ enn å kaste bort stemmen sin, nemlig å la være å kaste bort tiden sin på å stemme. Jeg har valgt en tredje vei. Jeg selger stemmen min, mot kontanter. Du kan lese mer på artikkelen Vil du kjøpe min stemme? på min hjemmeside.

Høyeste bud til nå er 100 kr for å stemme Høyre. Det er imidlertid fortsatt mulig å sende meg et bud.

Argumentet ovenfor viser hvordan markedsøkonomien er politikken helt overlegen. Med en hundrelapp kan du gå inn i en butikk og kjøpe noe som du har lyst på. Din preferanse betyr noe og ditt valg hindrer ikke andre mennesker å gjøre det samme med sine penger.

I politikken derimot er du overlatt i kollektivets makt med en stemmeseddel som ikke betyr noe, i en situasjon der flertallet fratar mindretallet valgmuligheten. Mens det i markedet er slik at alle kan velge selv, er det i politikken slik at ”the winner takes it all”.

Min oppfordring til velgerne er enkel: Dersom du ikke finner noen som vil betale deg for stemmen din, så bør du la være å stemme.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Jan Arild Snoen
Jan Arild Snoen
18 years ago

Bent Johan har helt rett i at din stemme ikke vil påvirke valgutfallet. Argumentet om bortkastede stemmer og taktisk stemmegivning er derfor tullball. Dersom du må holde deg for nesa for å stemme, så la det være. Stemmegivning er en moralsk handling, ikke en utilitaristisk. Jeg stemmer Høyre fordi partiet vil bevege dette landet mange hakk i riktig retning. Jeg synes det fortjener min støtte, selv om jeg er uenig i mange saker og generelt synes at Høyrefolk er noen feiginger. Det er nå en gang politikkens vesen. Hvorfor ikke DLF? Fordi jeg ikke vil oppmuntre liberalister til denne type… Read more »

Hans Jørgen Lysglimt
Hans Jørgen Lysglimt
18 years ago

Å argumentere med at enhver individuell stemme er bortkastet er en villfarelse. Vilfarelsen bunner i at man ser et individs stemme som et helt isolert fenomen. Rent teoretisk er det artig å påpeke at når et individ står ovenfor valget om å stemme eller ikke så betyr hans stemme ingenting, og det er forsåvidt riktig isolert sett. Grunnen til at resonemanget likevel ikke har relevans er at situasjonen ikke kan ses isolert. Individer påvirkes av den kunnskapen de har på forhånd. Således vil individer bli påvirket til å stemme eller ikke stemme basert på den informasjonen de har fått på… Read more »

Vegard Martinsen
Vegard Martinsen
18 years ago

Jan Arild skriver i en kommentar til Bent Johans oppfording om ikke å stemme blant annet følgende: «Hvorfor ikke [stemme på] DLF? Fordi jeg ikke vil oppmuntre liberalister til denne type håpløse markeringer. Å stille til valg for å få 143 stemmer gir bare mening som dyrking av martyriet og nederlaget. Been there, done that. De som vil jobbe partipolitisk bør gjøre det innenfor etablerte, store partier – ellers blir det bare å rope i skogen og høre sitt eget ekko. Dersom vi ikke kan overbevise politisk interesserte Høyre-folk (eller Venstre eller FrP), er det liten grunn til å tro… Read more »

Fra arkivet