Ukategorisert

VENSTRE – alternativ for liberalister?

Kan liberalister stemme Venstre – et av motkulturpartiene? Ja, kanskje. Jeg vil slett ikke påstå at Venstre er et opplagt parti for liberalister. Venstre er et av flere alternativer. Når man stemmer, så er det minst to forhold å ta utgangspunkt i: Å stemme for noe, og å stemme mot noe annet. Vurderer du Venstre og ikke finner nok for-argumenter, tenk også at en stemme for Venstre er en stemme mot noe annet. Hva da? Tenk over denne: Hvis du stemmer Venstre, er du tilhenger av et samfunn basert på kunnskap og mangfold – ikke fordommer og enfold.

Her er flere grunner:

Åpenhet. Venstre er åpenhetspartiet, som bringer lys inn i de lukkede rom i offentlig forvaltning. Ikke alltid like populært blant byråkrater, næringsdrivende som vil sikre seg selv fordeler, og blant store politiske partier (for eksempel Arbeiderpartiet og Høyre).

Innsyn. Venstre mener det er en demokratisk rett å kunne støtte partier, også med penger. Det bør være like demokratisk at andre vet hvem som støtter partiet, slik at man blir oppmerksom på muligheter for uheldige bindinger.

Ingen særinteresser. Venstre er et parti uten historisk klassetilhørighet, som er ubundet av særinteresser. Dette er en garanti mot forskjellsbehandling og triksekultur. Det betyr også at i motsetning til AP og SV er ikke Venstre bundet av avtaler med fagbevegelsen i forbindelse med saker om anbud og konkurranseutsetting, evt. salg av offentlig eiendom.

Et urbant byparti. I de 4 store byene (Oslo, Bergen, Trondhjem, Stavanger) er Venstre et liberalt og urbant parti, som ikke står noe tilbake for Høyre. Det gjelder naturligvis også i mange innlandskommuner på Østlandet.

Svekkede motkulturer. Motkulturene (nynorsk, avhold) er faktisk svekket i Venstre (ta geografiske forbehold!). Et godt eksempel er at Venstres folk i regjeringen (sammen med Høyre) kontant avviste Bondeviks ønske om å få rusbrusen inn på Vinmonopolet.

Flat skatt med stort bunnfradrag. Er god Venstrepolitikk. Dette standpunktet er et oppgjør med sosialistenes prinsipp om misunnelse som grunnlag for skattepolitikken (progressiv inntektsskatt).. Eks.på flat skatt med stort bunnfradrag: 100.000,- i bunnfradrag hvilket betyr at det ikke betales skatt av de første 100.000,- du tjener og at det deretter er flat skatt på alle inntekter etter de første 100.000,-.

Ikke eiendomsskatt.
Boligen skal ikke være et objekt for beskatning, sier Venstre.

Småbedriftene
er en av Venstres hjertesaker. Det skal være like enkelt å starte for seg selv som å være ansatt hos andre. Der store bedrifter søker støtte hos H og Ap (og FrP) for å få vern mot konkurranse (Smith sa at kapitalistene var kapitalismens verste fiende), er småbedriftene prisgitt statlige rammebetingelser. Lokalt vil V-folk gjerne se småbedrifter etablert i kommunen.

Ærlig dør til Norge, sier Venstre. Det gjelder blandingen av asylpolitikk og innvandring. I dag må folk som ærlig nok er økonomiske innvandrere og vil skape et tryggere og bedre liv for seg og sine, i stedet lyve på seg asylstatus for å få bli. Venstre vil i det minste lage en luke i innvandringsstoppen og etablere en ærlig dør til Norge, efter mønster av USAs greencard-politikk.

Integrering. Isteden for å blande alt som har med utlendinger å gjøre i en stor saus, skiller V klart mellom flyktninger, asylsøkere, økonomisk motivert innvandring, og integrering av dem som allerede er her (eller er født her men har foreldre med utenlandsk opphav).
V løper ikke efter FrP, men gjør integreringspolitikken til et selvstendig tema. Tilbud om norsk, informasjon om lovverk og regler, nei til omskjæring, kvinnemishandling, hvit slavehandel. Fokus på at hvis integreringen skal lykkes, må diskrimineringen i bolig- og arbeidsmarkedet bekjempes.

Dørum, Odd Einar. Justisminister i 2 regjeringer. I personvernets parti er mange skeptiske til Dørum, selv om han hevder å føre en kriminalpolitikk med liberal grunnholdning. Han er lydhør for politiets ønsker om større ressurser, og i hans tid har politiet fått mange virkemidler de har bedt om, dog ikke alle.

Narkotikapolitikken. Nei til legalisering, sa Dørum. Men har samtidig gitt politiet instruks om å ta lempelig på narkomane, og minner om at også de er medmennesker. Han vil heller ta bakmennene i narkokartellene. Avkriminalisering i praksis.

Sprøyterom. Venstre er forkjemper for sprøyterom i de store byene (selv om Høyre og KrF) stritter imot. Dette er det nærmeste man kommer legalisering/avkriminalisering i Norge.

Sosialt ansvar. De som virkelig trenger det, skal få hjelp. Og underklassen i Norge (det er ikke mange, men kan bli flere) handler om manglende muligheter til deltagelse i jobb- og boligmarkedet. Ikke om hudfarve eller religion. Integreringspolitikk (se over) er også god sosialpolitikk.

Borgerlønn. Et liberalt alternativ til det sosialdemokratiske kontroll- og overvåksamfunnet. I dag finnes det en mengde sosiale ordninger der du må gi opplysnigner om ditt privatliv og din økonomi for å få offentlig økonomisk støtte (barnetrygd, arbeidsledighetstrygd, sosialstøtte, kontantstøtte, uføretrygd, etc. etc.). Staten vurderer din rett til offentlig understøttelse basert på den informasjonen du gir.
Borgerlønn betyr å samle nesten alle offentlige ytelser (se over) i en pott, og gi alle myndige borgere en lønn fra staten som ikke er behovsprøvet. De som har jobb får et bunnfradrag tilsvarende nivået på borgerlønnen. En mengde offentlige byråkrater kan fjernes, en mengde skjemaer avskaffes. Det er mange positive sider ved innføring av bogerlønn. Dette er et liberalt alternativ til kontrollsamfunnet. Men ikke liberalisme.

Lokaldemokrati. En del partier (også noen som definerer seg på høyresiden) mener at det skal være like offentlige ytelser uansett hvor du bor. De argumenterer med valgfrihet. Dette kan bli dyrt. Og er det først innført rettigheteslovgivning skal det mye til å senke standardene som er definerte, eller avskaffe disse rettighetene.
Venstre vil fjerne statens diktat av lokalsamfunnene. Det skal innføres ekte lokaldemokrati, ved at statlige øremerkinger forsvinner. Kommunene skal selv prioritere midlene, og finne lokale løsninger på lokale utfordringer.
Hvis du vil ha mulighet til å bo i en kommune som prioriterer å si nei til eiendomsskatt, nei til kulturhus, ja til konkurranse og anbud, og til å satse på skolen fremfor andre sektorer – bør ikke et statsfilialparti være alternativet, heller ikke for liberalister.

Fritt skolevalg. Venstre har programfestet fritt skolevalg som et sentralt element i Venstres skolepolitikk. Gjennomføres også de fleste steder der V har flertall sammen med H og FrP.

Forenkling og fornyelse. Venstre jobber, som andre antibyråkratiske partier for å gjennomføre forenkling og fornyelse i offentlig sektor. Konkret bevis er at veksten i antallet offentlig ansatte for første gang flater ut. Reduksjon neste?

Markedet i miljøpolitikken. Nå er ikke liberalister så opptatt av miljøpolitikk. Men hvis man først skal gjøre noe med miljøet, er Venstres vilje til bruk av markedet (skatt på forbruk fremfor inntekt) langt å foretrekke foran SVs forbud, påbud og reguleringer.

Anstendig høyreside. Kanskje noe drøyt å plassere et erklært sentrumsparti på høyresiden. Noen steder får V beskjed om at de oppfattes å ligge et godt stykke til høyre. Noe av det som bekymrer meg mest ved dette valget, er at det i kommuner der Høyre og FrP får flertall sammen kan bli en ny runde om innvandringsregnskap. Husker du Sirkus Oslo bystyre ’95? Med Carl I. Hagen som sirkusdirektør?
H og FrP fikk flertall. H hadde funnet en politisk plattform med KrF og Venstre. For å slippe å velge mellom AP/SV og H/KrF/V valgte FrP å stille eget byrådsforslag. AP fortsatte et år til. Imens ble det opprør i Høyre, som vraket sentrum og prøvet seg på ny plattform, denne gang sammen med FrP. Erklæringen inneholdt et punkt om innvandringsregnskap. De to partienes flertall hang på 1 mandat, og det var Høyres Khalid Mahmood. Han valgte å stemme imot innvandringsregnskapet, og resultatet ble et rent H-byråd. Og Mahmood forlot H til fordel for Ap.
Høyre fikk en lærepenge, og i årene efterpå valgte partiet å trekke en grense til FrPs populisme i saker om innvandring og integrering. Så Oslo Høyre har lært. Men vil Høyre i andre kommuner måtte lide seg gjennom samme seigpining?
Du kan sørge for at de slipper! I kommuner der H ikke oppnår flertall alene, kan en stemme til Venstre sikre mange viktige saker, og samtidig demme opp mot FrPs innvandringspopulisme.

Skattelette. Lokale skatter er nevnt tidligere. La meg også minne om at V i 2001 gikk til valg på 20 mrd kr i skattelette, mot H og FrPs 40 mrd. I Sem-erklæringen har Venstre bundet seg til 31 mrd i skattelette i løpet av perioden. Over halvparten er allerede gitt, mest til næringslivet.

Edruelig økonomisk politikk. Venstre har ikke kastet seg på den populistiske bølgen med å øse ut spesielt oljepenger over statsbudsjettet. V er opptatt av å holde budsjettbalansen, for å sikre lavere rente og stabil kronekurs. Dette har stor betydning for økonomien. I dette valget har partier som kaster penger efter deg fått stor oppslutning. TV-milliarder kaller Jens Stoltenberg disse partienes penger. Partier som SV og FrP sier ”mer penger”, mens Venstre heller mer til Høyres ”mer igjen for pengene”. Venstre fokuserer på behovet for omstilling og nytenkning. Alle utfordringer kan ikke løses med mer penger.
Hvis du vil belønne partier som driver med uansvarlige TV-milliarder er det bare å stemme på disse. En stemme til Ventre støtter en edruelig økonomisk politikk, og er samtidig en stemme mot populistene, uavhengig av farve og blokk.

Godt valg!

PS. Da jeg meldte meg ut av FrP 04.mai 1994. Da sto valget mellom Venstre og Høyre (hvis jeg fortsatt skulle være politisk aktiv). Hvorfor jeg valgte Venstre, har jeg skrevet noe om her: www.liberal.no (nr 4), Artikkelen.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer