Ukategorisert

Misfornøyd med regjeringen

To av tre ordførere er misfornøyd med regjeringens politikk ovenfor kommunene. Ordførerne ønsker seg mer penger.

65 prosent av ordførerne som deltok i undersøkelsen er misfornøyd med regjeringens kommuneøkonomi, mens 15 prosent roser regjeringens håndtering av kommuneøkonomien, skriver VG.

45 prosent av KrF-ordførerne synes regjeringen gjør en ganske god jobb når det gjelder kommuneøkonomien. Bare et fåtall av ordførerne, alle fra Høyre, mener regjeringen gjør en «svært god jobb».

Liberaleren skal ikke skryte regjeringens politikk opp i skyene, men de har det siste året innfridd ønskene til både næringslivet og kommunepolitikerne. Rentene har gått ned og kronekursen har svekket seg, noe som bedrer konkurransevilkårene til næringslivet og gir en sterkere kommuneøkonomi. Det er flere årsaker til rentenedsettelsen, men en stram økonomisk politikk har bidratt til denne utviklingen.

Ordførerne og kommunepolitikerne bør slutte med den ensidige klagingen. På mange områder kan de selv bidra til et større økonomisk spillerom i kommunene. Strengere prioriteringer kan og bør gjøres. I Tromsø har de som klager mest på lite penger brukt midler på et kommunalt busselskap. En slik satsing er kritikkverdig når kommunebudsjettet går med et dundrende underskudd.

Kommunepolitikerne må lære seg å sette grenser for politikk. Hva skal kommunen sørge for, og hva skal andre ta seg av? Busselskapet i Tromsø er et godt eksempel på en oppgave som kunne ha vært drevet av andre.

Regjeringen og Stortinget fortjener kritikk, men ikke på det økonomiske området. Det hadde vært mer forståelig om ordførerne slaktet sentrale myndigheter fordi kommunene ikke får nok frihet. Kritikken ville ha vært mer slagkraftig om den gikk direkte på sentralstyringen av kommunene. Der har Stortinget og regjeringen mye å gå på. Kommunene kan gis langt mer frihet enn det som er tilfelle i dag. Det kommunale selvstyret fortjener friheten Liberaleren etterlyser.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer