Ukategorisert

Sverige sa nei

Persson gikk på et stort nederlag da et soleklart flertall sa nei til svensk deltagelse i euro-samarbeidet.

Persson sa før folkeavstemningen at de hadde lært hvordan håndtere nederlag av Gro’s opptreden i 1994. Men når bare drøyt 40% støttet Persson blir nok dette tyngre enn planlagt.

EU-skepsisen er så dyp i Sverige at ja-flertallet i 94 må ha kommet på en veldig heldig dag. Gårsdagens resultat bekrefter skepsisen, og kommer gjennom kampanjer av partier som ikke har særlig stort ansvar for å styre Sverige; Vensterpartiet (søsterparti men til venstre for norsk SV), Miljøpartiet og Centern.

Næringslivet er bekymret, men kommer de til å gjøre alvor av truslene om å flytte ut? Det spørs. Som regel blir det med truslene fra den kanten. Det har vi sett i Norge både efter 72 og 94. Men Persson kommer nok til å forsøke å sukre pillen med bedre vilkår for næringslivet.

Medlemskapet i eurosonen kunne gitt svensk næringsliv bedre konkurransevilkår, men er det skepsisen til EU eller omsorgen for «den svenske modellen» som har avgjort valget? Det får valgundersøkelser svare på.

Nei-siden i Norge er allerede iferd med å ta av. «Håp om nytt flertall og ny kurs» går igjen i kommentarene. Så naiv kunne bare Lahnstein være efter 94. Har de ikke lært noe av historien, i SV og SP?

Det blir nok tyngre både for Blair og Jens, efter dette nei’et.

Mest lest

Arrangementer