Ukategorisert

Reformer påkrevet!

Valgdeltagelsen er svært lav. Valgkampen har ikke engasjert, og det lokale demokratiet er en vits. Begge deler gjør reformer påkrevet. Raskt!

Valgdeltagelsen er den laveste i noe lokalvalg siden 1945. Valglokalene stengte en time tidligere enn vanlig. Det er slutt med registrering først og å stemme efterpå, og det er slutt med at stemmeseddelen legges i konvolutt. Det er stort sett slutt med å kunne forhåndsstemme på postkontoret, og med å angre seg hvis man har forhåndsstemt (tidligere kunne man møte opå valgdagen, få nullet ut forhåndsstemmen sin og stemme på nytt). Det er slutt med å stryke kandidater, man kan bare kumulere. Til gjengjeld gir partienes forhåndskumulering mindre uttelling enn tidligere.

Mye av dette er velgerne lite fornøyde med. Å stryke kandidater man ikke liker er en demokratisk rett som ikke burde vært fjernet. Velgerne bør ha anledning til å forhåndsstemme på posten, og valglokalene bør ha åpent til 2100. Alt dette kunne sikret høyere valgdeltagelse.

I tillegg bør man nå for alvor åpne for å stemme på internett. At valg er alvorlig og høytidelig er greit nok. Men når alle pengene våre «flyter rundt» på internett (som en kollega uttrykte det), bør man også kunne avlegge stemmen sin der.

En annen aktuell reform er å åpne valglokaler på videregående skoler, slik at de 95% av ungdomskullet som går på skole skal kunne stemme der. Det vil kunne øke deltagelsen blant førstegangsvelgerne dramatisk.’

Dette er tekniske sider ved valggjennomføringen som det bør koste politikerne lite å sette ut i livet (både i form av prinsipielle og praktiske innvendinger, og i kroner og øre).

Det er tydelig at både lokalpolitikerne og velgerne mener hele lokaldemokratiet er en vits. Kommunene blir statsfilialer har Venstres Lars Sponheim sagt. De partiene som vil ha mer av dette er FrP, SV og Sp. Det er nettopp disse partiene velgerne har belønnet.

Kommunene bør kunne fastsette sine egne valgdatoer, gjennomføre direktevalg av ordfører uten å søke staten først, det samme gjelder stemmerett for 16-åringer. Dessuten må statens øremerking og detaljstyring av kommunene reduseres drastisk.
Disse reformene vil det være langt vanskeligere å få gjennomslag for. Men kanskje den dramatisk lave valgdeltagelsen vil invitere til dramatiske forsøk?

Mest lest

Arrangementer