Ukategorisert

Vil ha sesjonsplikt for kvinner

Det er fortsatt uaktuelt med verneplikt for kvinner, men forsvaret ønsker sesjonsplikt for å øke rekrutteringen av kvinner i forsvaret.

Forsvaret ønsker å knytte til seg flere dyktige jenter. Derfor foreslår forsvarssjef Sigurd Frisvold å innføre sesjonsplikt for kvinner.

Dette forslaget kan godt få flertall politisk. Arbeiderpartiets kvinnebevegelse har tidligere støttet tanken om at også jenter må igjennom en sesjon.

Forslaget som Frisvold i dag lanserte er en av konklusjonene fra Militærfaglige utredning, MFU, som ledes av brigader Barthold Hals ved Forsvarsstaben og skal være ferdig i desember.

Det skal i utredningen ikke være snakk om å innføre verneplikt for kvinner. Verneplikten skal også videreføres for menn, selv om den Militærfaglige utredning vil øke lønnen til de vernepliktige. Forsvaret legger så vidt Liberaleren kjenner til opp til en del nye krav for å gå igjennom militærtjenesten for å øke kvaliteten på forsvarets soldater.

Liberaleren er motstander av sesjonsplikt for kvinner. Et naturlig standpunkt for oss som ønsker å avvikle verneplikten i sin helhet.

Sesjonsplikt for kvinner betyr mer tvang. Selv om jenter fortsatt skal slippe verneplikten, ønsker forsvaret å tvinge tester og informasjon på jenter for å øke rekrutteringen. Forsvaret må mer enn gjerne satse på denne gruppen, men det bør gjøres på andre måter enn sesjon og tvang. En tvangsdag i militærtjeneste, slik sesjonen er for gutter i dag, er ikke veien å gå. Sesjon er krenkelse av friheten. Forsvaret trenger mindre bruk av tvang, ikke mer.

Opp igjennom årene har skribenten jobbet med tre saker der jenter har hatt problemet med forsvaret. Felles for de tre har vært at de frivillig har gjennomført førstegangstjenesten. Som 18-19 åringer så de for seg en militær karriere. Når de ble eldre endret de synet på forsvaret. De ble gift, kom i forhold. Likevel ble de innkalt til repetisjonsøvelser. Det å komme unna disse øvelsene var vanskeligere enn jeg forestilte meg i mine verste fantasier. Til tross for at livssituasjonen til jentene jeg tenker på endret seg drastisk opp igjennom årene, ville forsvaret ha de inn i tjeneste. Det gikk heldigvis bra med sakene jeg tenker på, men både de det gjaldt og jeg var overrasket over hvor vanskelig det var å slippe unna på grunn av feilgrepene de gjorde i tenårene.

Slike saker vil det bli mange av dersom forsvaret klarer å øke rekrutteringen gjennom sesjonsplikt. Flere vil bite på den falske propagandaen, noe som vil gi problemer senere i livet. I tillegg er sesjon reduksjon av friheten, god nok grunn til å være motstander av et slikt system.

Tags:

Mest lest

Arrangementer