Ukategorisert

Nei til homofile fosterforeldre?

Barne – og familieministeren vil ikke at homofile skal kunne bli fosterforeldre. Hun vil endre forskriften, som nå er ute på høring.

Høringsfristen på forslaget er 15. oktober. Flere reagerer på innspillet fra statsråden, og det med rette.

Setningen i forskriftene om fosterhjem om at homofile ikke kan være fosterforeldre ble i sin tid fjernet av Karita Bekkemellem Orheim da hun satt som barne- og familieminister i Stoltenberg-regjeringen. Laila Dåvøy vil nå ha den inn igjen.

Hvis statsråden seriøst mener at homofile ikke kan være fosterforeldre er det et nytt bevis på Kristelig Folkepartis angst og fobi mot alt som lukter homofili. Partiet fører en tragisk kamp mot de homofile.

Det er Dagsavisen som har gitt dette høringsutkastet bred publisitet. Flere politikere er forarget over forslaget. Liberaleren har stor forståelse for dette.

Skulle holdningen til statsråden bli gjeldende i det endelige vedtaket, vil det være et tilbakeslag for rettighetene til homofile. Homofile fikk lovfestet muligheten til å adoptere stebarn for nesten to år siden, en rett Laila Dåvøy vil fjerne.

I følge Dagsavisen vil ikke statsråden kommentere saken før høringsfristen er ute. Det er uheldig at sentrale politikere legger lokk på saker med så stor prinsipiell betydning som denne har. Åpenhet og diskusjon kan ikke stå høyt i kurs i Kristelig Folkeparti.

Det er ikke oppsiktsvekkende at Kristelig Folkeparti står på barrikadene mot de homofile. Det som er merkelig i denne saken er at de andre partiene i Samarbeidsregjeringen går god for innspillene til Dåvøy. Høyre og Venstre bør og skal ikke godta at homofile mister retten til å bli fosterforeldre. Det er merkelig at partiene til Jan Petersen og Lars Sponheim ikke har satt foten ned i spillet barne – og familieministeren holder på med. Liberaleren forventer reaksjoner fra KrFs sine partnere i Samarbeidsregjeringen.

Les et av oppslagene om saken i Dagsavisen

Mest lest

Arrangementer