Ukategorisert

Vil tillate flaggbrenning

For Otto Jespersen og Kåre Valebrokk er det gledelig at riksadvokaten foreslår ”legalisering” av flaggbrenning. Disse to ble anmeldt etter en episode med det Amerikanske flagget i Torsdagsklubben.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener hensynet til ytringsfriheten kan tilsi at forbudet mot flaggbrenning i straffelovens blir opphevet, forutsatt at det ikke skaper folkerettslige problemer.

Busch henviser i sin begrunnelse til Justisdepartementet at både Straffelovkommisjonen og Ytringsfrihetskommisjonen foreslår å oppheve forbudet mot å brenne fremmed stats flagg eller riksvåpen, skriver Dagbladet.no.

For en liberalist er ytringsfriheten den kanskje mest fundamentale av de menneskelige rettigheter. Den er prinsipielt ukrenkelig, selv om eiendomsretten bør sette visse begrensninger for hvor ytringen kan finne sted. På bakgrunn i dette forsvarer Liberaleren endringen av lovverket som Tor-Aksel Busch foreslår.

Det finnes ingen logiske grunner for å ikke tillate flaggbrenning, selv om et flagg er et stykke tøy med forskjellige farger og mønstre, som vekker irrasjonelle følelser når det vises for publikum. Flaggbrenning bør være en del av ytringene vi bør kunne gjøre, uten å frykte sanksjoner i form av bøter eller fengselsstraff.

For herrene i TV2 vil en eventuell lovendring ikke få tilbakevirkende kraft, men holdningen til riksadvokaten kan gi påtaleunnlatelse, som er laveste form for straff her i landet.

For mer om saken anbefaler vi både Dagbladet og VG

Mest lest

Arrangementer