Ukategorisert

Korrupsjon, skatt og Statoil

Det har vært skrevet mye om Statoil den siste tiden. Men hvorfor er egentlig korrupsjon så ille?

Det er mulig å problematisere korrupsjon, jeg skal imidlertid forenkle litt for å få frem et poeng.

Korrupsjon innebærer at man betaler en tredjepart eller middelmann for å få lov til å utføre en oppgave. Det er ikke snakk om kjøp av selve tjenesten, men betaling for å få lov til å gjøre business i det hele tatt. De som krever inn pengene kan bruke dem til gode eller dårlige ting, egen vinning er ikke uvanlig.

For å etablere forretning i enkelte land eller områder, må man betale korrupsjon. Hvorfor er dette galt? Fordi en tredjepart griper inn i en frivillig avtale mellom to parter.

Gode liberalister har allerede skjønt poenget mitt. Korrupsjon ligner svært på skatt. For å etablere en bedrift i Norge, trenger man ikke å betale korrupsjon. Man er imidlertid nødt til å betale merverdiavgift og ulike skatter for å få lov til å drive forretning.

Dersom man ikke betaler skatt, så straffes lederne og bedriften vil bli nedlagt, tvangskonkurs p.g.a. skattegjeld er jo ikke et ukjent fenomen.

Javisst er korrupsjon galt. På samme måte som skatt er galt. En tredjepart blander seg inn i god, moralsk og verdiskapende virksomhet mellom to eller flere parter. Det fordyrer prosessen, skaper usikkerhet og ødelegger verdier.

Det er riktignok enkelte forskjeller. Korrupsjon er mer tilfeldig, mens skatt rammer alle de som ikke har gode nok skattejurister. Til gjengjeld så slipper man billigere unna gjennom korrupsjon i forhold til når man omgås kemneren.

Hva så med Statoil i dette? Er det mer umoralsk å bestikke noen i Iran enn å betale skatt til samme landet? Tvilsomt! Verden er dessverre slik at man må tilpasse seg strukturene. Vil du selge noe i Norge, slipper man stort sett ikke unna skatt. Vil man selge noe i enkelte andre land, så slipper man kanskje ikke unna korrupsjon.

Det man kan prøve er å unnslippe korrupsjon, i så høy grad som mulig unnlate å betale den. På samme måte som man både gjennom ord og handling bør bekjempe skattlegging.

For øvrig bør man ikke gi penger direkte til mordere. Dersom korrupsjonen brukes til direkte overgrep som f.eks. drap eller tortur, bør man la være å gi dem ressurser. På samme måte som man ikke burde etablere business i nazi-tyskland eller Stalin-sovjet, men tvert imot trekke seg tilbake, bekjempe terrorregimet eller rømme til en bedre del av verden.

Mest lest

Arrangementer