Ukategorisert

Alvheim driver diskriminering

Fremskrittspartiets sterke leder i sosialkomiteen bør være varsom i sin kritikk av KrFs holdninger til homofile. Han fremstår som en politiker som også diskriminerer homofile i forhold til heterofile.

Saken Liberaleren tenker på er om homofile menn skal få lov til å gi blod eller ikke.

Tidligere i denne uken kom Kristelig Folkeparti sin nestleder, Knut Arild Hareide, med et utspill der han ville tillate homofile menn til å bli blodgivere. Han mente forbudet var diskriminerende. For oss som har kritisert KrF for sine holdninger til alle med en annerledes legning, var dette utspillet både overraskende og bra.

Sosialkomiteens leder, John Alvheim, er imot forslaget. På frp.no gir han følgende kommentar:
–Dette har ingen ting med fordommer eller diskriminering å gjøre, men sikkerhet og trygghet for dem som skal motta blodtransfusjon. Både nasjonalt og internasjonalt er homofile som har sex med hverandre betraktet som en risikogruppe i forhold til HIV/AIDS. Testing i denne sammenheng har liten relevans i forhold til sikkerhet for smitte. Å åpne for homofile blodgivere vil derfor skape usikkerhet og utrygghet for fremtidige pasienter som mottar blodtransfusjon, sier John I. Alvheim.

Uttalelsen til Alvheim kan utvilsomt tolkes dit at han mener alle homofile menn har en løssluppen holdning til både sex og sykdommer. Noen har det kanskje, men alle kan ikke skjæres over en kam.

Alvheims uttalelse kan også brukes over alle som er heterofil. Også denne gruppen kan mistenkeliggjøres på det groveste. Hvis politikerne, leger og byråkrater hadde gjort det, ville vi ha stått uten blodgivere. Det er ingen ønskelig situasjon?

De som vil gi blod må få lov til det, så lenge ”blodbanken” vil ha blodet. Blodgivere blir testet og så lenge de er friske finnes det ingen grunner til å nekte slik John Alvheim legger opp til.

De som stoppes som blodgivere bør nektes som et enkelt individ, og ikke som en gruppe. Politikernes trang til å skjære så mange som mulig over en kam må snart opphøre. Å være homofil må snart bli det samme som å være heterofil. Statlig forskjellsbehandling på grunn av legning bør oppheves.

Kristelig Folkepartis nestleder, Knut Arild Hareide, lover i følge NRK å ta denne saken opp med helseministeren. Forhåpentligvis kan snart homofile menn få gi blod på lik linje med andre.

Alvheim bør ikke vinne frem med sitt syn. Han bidrar i denne saken til å opprettholde diskrimineringen, noe vi gang på gang har kritisert andre politikere for. Når nestlederen i KrF kan snu i prinsipielt viktige saker, må også en nestleder fra Frp kunne gjøre det samme. Enklere kan det ikke sies!

Mest lest

Arrangementer