Ukategorisert

Ap snakker med to tunger

Arbeiderpartiet varsler hardere kamp mot Fremskrittspartiets innvandringspolitikk.

Leder Jens Stoltenberg sier til NRK tekst-tv at partiet vil jobbe for at Fremskrittspartiet ikke får dominere innvandringsdebatten slik vi har vært vant til de siste årene.

For en liberalist er det et hyggelig signal Stoltenberg gir. Det er liten tvil om at Fremskrittspartiet har rørt oppunder innvandrerfiendtlige holdninger.

Spørsmålet er hvor troverdig Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg er i innvandringsdebatten?

Tidligere denne uken ble det kjent at Ap i Hurum har inngått avtale med Fremskrittspartiet om ikke å ta imot flyktninger i kommende fireårsperiode. Avtalen ble inngått som takk for at Frp støttet Ap gjennom et valg teknisk samarbeid.

Denne avtalen reiser spørsmål om hva Arbeiderpartiet egentlig står for. Er det festalene til Stoltenberg som gjelder, eller er det den praktiske politikken i folkevalgte organer?

Konklusjonen er enkel. Arbeiderpartiet snakker med to tunger.

For en liberalist skal prinsippet om fri flyt over grensene gjelde. I praktisk politikk er det vanskelig å følge opp dette prinsippet på grunn de ulike økonomiske støtteordningene som finnes. Likevel må prinsippet stå høyt i kurs. Vi må aldri gi opp friheten om forflytting fra land til land. Åpne grenser er en av de viktigste forutsetningene for et liberalt verdenssamfunn.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer