Ukategorisert

Reiser for mye?

I gjennomsnitt bruker stortingsrepresentantene 313.000 kroner i året bare på reising. Det er mer enn en gjennomsnittlig årslønn for en industriarbeider.

Alle er klar over demokratiet koster. Skal vi ha politikere, vil dette koste penger på alle nivå. Likevel er summen stortingsrepresentantene bruker på reising vel høy, eller?

I fjor reiste stortingspolitikerne for 51,7 millioner kroner. Det innbefatter gratis hjemreiser med tog, båt, buss og fly, offisielle komitéreiser til inn- og utland og reiser med faste parlamentarikerdelegasjoner. Fordelt på hver av de 165 representantene blir det 313.000 kroner i gjennomsnitt.

Mange stortingspolitikere ber vanlige folk vise måtehold. De ønsker moderate lønnsoppgjør, er motstandere av høye lederlønninger, ber kommuneadministrasjonene om å spare for å imøtekomme kravene om stramme budsjett. Når det gjelder egne ordninger er de ikke like moderate. Reisingen økte med 14 prosent i 2002 i forhold til 2001.

Det er vanskelig å kutte utgifter for politikere helt. Skal vi ha demokrati må vi regne med en utgiftspost på dette området. Likevel kan representantene på Stortinget viser måtehold. Å reise for 313 000 kroner i gjennomsnitt er mange reiser, altfor mange. Det må være en del unødvendige utgifter i dette regnestykket, utgifter som ikke bør belastes skattebetalerne.

Troverdigheten til politikerne synker. Hvorfor skal folk flest tro på politikernes bønn om stramhet når de selv ikke oppfyller dette kravet?

Tags:

Mest lest

Arrangementer