Ukategorisert

Delte meninger om Barentshavet

Regjeringen får inn forskjellige syn på leting og utvinning av olje og gass i Barentshavet.

Skeptikerne frykter for ulykker. Statens Forurensningstilsyn, SFT, skriver at konsekvensutredningen for en planlagt helårig oljeboring i Barentshavet har en ikke vurdert den totale miljørisikoen ved et større utslipp. Også Polarinstituttet er skeptisk til denne næringsaktiviteten i den nordlige landsdelen. Det er risikoen for store utspill som er fellesnevneren til skeptikerne.

Hvis alle hele tiden skal være redd for ulykker, ville det ha vært umulig å utvinne olje og gass. Vi bør ikke frykte at det verste hele tiden skal skje. Erfaringen på leting og boring etter våre naturressurser har vært gode Hvorfor skulle Barentshavet være et unntak?

Området som omfatter Lofoten og Barentshavet er av stor betydning for fremtidig olje- og gassvirksomhet i Norge. Om lag en tredel av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel anslås å ligge her.

Allerede i 1979 åpnet Stortinget for oljevirksomhet i nordområdene, men som en følge av Sem-erklæringen ble all leting og utbygging, bortsett fra Snøhvit, stoppet i påvente av en konsekvensutredning for nordområdene.

Snøhvit i Hammerfest er et godt eksempel på hvor mye aktiviteten kan bety for landsdelen. Hammerfest og nærliggende området har hatt en voldsomt oppblomstring etter at startskuddet gikk for prosjektet. Også andre kommuner og byer bør få oppleve denne veksten.

Det finnes liberalister som er skeptisk til utvinning først og fremst fordi de statlige inntektene øker i tråd med denne aktiviteten. Det er vanskeligere å få til et systemskifte med en rik stat. Det er en god begrunnelse, men positiv utviklingen av næringslivet bør ikke stoppe opp fordi staten blir rikere. Heller tvert imot!

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
  Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • Norge – verdens beste land å bo i?Norge – verdens beste land å bo i?
  Vi hører det en gang i året i mediene. Norge er verdens beste land å bo i. FN sier det, får vi høre. Men sier FN virkelig dette?
 • Fra Karl Marx til Mont PèlerinFra Karl Marx til Mont Pèlerin
  Max Eastman endte opp som markant kritiker av kollektivistiske ideologier.
 • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
  Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
 • Et korrumpert monopolEt korrumpert monopol
  Norsk Tipping har skaffet seg et monopol på gambling i Norge gjennom "bestikkelser" av idrett og kultur.
 • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
  Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!