Ukategorisert

Gi oss danske priser

I dag satt Danmark ned alkoholavgiftene. Prisforskjellen mellom våre to naboland begynner å bli enorm.

Liberaleren har ingen forståelse for politikernes bruk av avgifter for å redusere konsumet. Alkoholforbruket er et privat anliggende. Hver enkelt må få ansvaret og friheten til å konsumere så mye øl, vin og brennevin som en vil uten statlige reguleringer. I tillegg er det prinsipielt galt at vårt forbruk på alkohol skal finansiere offentlige velferdsgoder som skoler, veier eller sykehus.

De høye avgiftene fører til mer smugling og hjemmebrenning. Kvaliteten på hjemmekokingen kan variere. Det må være bedre at folk drikker kvalitet istedenfor dårlig hjembrent.

Avgiftsforskjellene fører til større handelslekkasje, noe som må være frustrerende for næringslivet på norsk side. Det må være irriterende å ikke kunne konkurrere med butikkene i nabolandet fordi politikerne har satt avgiftene for høyt.

Liberaleren gratulerer Danmark med sin avgiftsreduksjon på alkohol. Vi forventer at Norge kommer etter. Stortinget må endre kursen for avgiftspolitikken. Dagens avgiftsnivå er uten mål og meningen når andre land ikke følger Norge.

Mest lest

Arrangementer