Ukategorisert

Flertall for økt arbeidsinnvandring

Åtte av ti nordmenn er for økt innvandring innenfor bestemte yrkesgrupper. Spesielt innen helse og omsorgssektoren mener nordmenn at innvandrere er en ressurs.

Den positive holdningen til arbeidsinnvandring gjelder uansett alder, utdanning og bosted. Blant Fremskrittspartiets velgere er 70 prosent for økt innvandring innenfor bestemte yrkesgrupper for å sikre velferdstjenester.

Det viser en MMI-undersøkelse som er gjengitt i Ukebrevet Mandag Morgen, ifølge NRK.

Det er overraskende, men svært hyggelig tall. All negativ fokusering på innvandringen har ikke gjort folk så skeptisk som en kunne frykte. Mange politikere og fagforbund er imot arbeidsinnvandring fordi det kan sees som en trussel mot norske arbeidstakere.

For Liberaleren er det en selvfølge at de som vil jobbe i Norge skal få lov til det. Både av ideologiske grunner, men også av rent praktiske årsaker er økt innvandring sunt. Det er vanskelig å se så alle ulemper som mange trekker frem i ulike diskusjoner.

Tallene i denne undersøkelsen var virkelig positiv. Vi gjentar at alle meningsmålinger og statistikker kan vries i ulike retninger. Derfor må tallene tas med en klype salt, selv om skribenten gledet seg over meldingen fra NRK.

Mest lest

Arrangementer