Ukategorisert

I’ll be back

Arnold Schwarzenegger vant guvernørvalget i California. Han kan uten tvil betegnes for liberal, men han er ingen liberalist.

Hans kjente fraser fra filmene er brukt jevnt og trutt i valgkampen. Han har ikke gitt velgerne mange dyptgående løfter, bortsett fra at han vil bli kvitt sittende guvernør og at han har økonomiske ressurser nok til ikke å bli fristet av korrupsjon.

Før den aktive delen av valgkampen startet for fullt ga Schwarzenegger uttrykk for stor beundring for folk som Milton Friedman og Ronald Reagan på grunn av deres støtte til frihet og frie markeder. Han ga oss uttrykk for å være tilhenger av retten til selvbestemt abort og homofiles rettigheter, og at han innen økonomisk politikk er tilhenger av lave skatter og en liten offentlig sektor.

I selve valgkampen ble sakene han viste beundring for tonet ned. Selvsagt kan det være av taktiske grunner for å vinne valget, men han bør ha selvtillit nok til å stå for standpunktene, spesielt standpunkter som forsvarer markedet, personlig frihet og toleranse.

Det finnes også oppslag i media på sitater som kan kollidere med det synet han hadde før den aktive delen av valgkampen startet, nemlig ikke like tolerant ovenfor homofile. Det ble også gitt signaler om økte skatter for å løse statens økonomiske problemer. En løsning alle liberalister vet er gal. La oss håpe det ikke var hans personlige meninger, men sitater hentet ut av luften.

Californias økonomi er en av de ledende i verden. Riktig nok sliter staten med svært underskudd. Det er mulig å snu denne utviklingen, men da må Arnold Schwarzenegger og teamet han får rundt seg tørre å stå for de standpunktene som er tonet ned. Hvis ikke kan Schwarzenegger bli en politisk flopp som sidestilles med det sittende regimet i California.

Mest lest

Arrangementer