Ukategorisert

NRK må spare penger

Det kryr av saker Liberaleren kan ta fatt i etter at forslaget til statsbudsjett ble lansert av finansministeren. NRK er en av de som roper høyest.

Regjeringen ønsker ikke å øke lisensen. NRK ønsket en økning av kringkastingslisensen med 110 kroner. Statsbudsjettet som ble presentert i går gir ingen økning i NRK-lisensen.

Heldigvis for det vil vi liberalister si.

Kringkastingslisensen er en skatt som de aller fleste av oss må betale. Er du registrert etter kjøp av for eksempel TV, video eller parabolanlegg får du denne giroen i posten. Den må betales, uansett om du ser på NRK sine tv-kanaler eller hører på radiokanalene institusjonen har.

Det at regjeringen ikke foreslo økning i denne avgiften er positivt. Lisensen har nemlig økt jevnt og trutt de siste årene. For mange av oss er dette urettferdig. Rett og slett fordi vi velger å se og høre på andre kanaler enn det NRK tilbyr.

For NRK betyr forslaget til statsbudsjett at det må spares ca 100 millioner kroner. Både kringkastningssjefen og fagorganisasjonene er bekymret for dette. Liberaleren deler ikke denne bekymringen. Det skulle bare mangle at NRK må gå igjennom sin egen drift på en kritisk måte.

100 millioner kroner betyr ca 120 journalister i NRK-systemet. Det er også omtrent kostnaden ved å drive NRK 2.

For en liberalist er det ikke en målsetning at staten skal eie og drive en slik institusjon. Det skal ikke være en selvsagt ting at NRK skal bestå gjennom finansiering av lisens som alle må betale. Denne lisensen er en skatt på lik linje med inntekstskatten eller formueskatten.

Hvis vil likevel skulle ha en statskanal finansiert slik som i dag, bør driften og aktiviteten minimaliseres. NRK bør ikke drive flere tv-kanaler, mange radiokanaler og et utbredd nett-tilbud. Mange av disse oppgavene kan andre ta seg av. En slik reduksjon av driften ville ha ført til lavere kringkastingslisens, noe som er et mål for enhver liberalist.

Liberaleren har i høst fått flere henvendelser fra folk som ønsker å komme seg unna denne avgiften. Det er enklere sagt enn gjort. For å komme deg unna må du ikke bli betegnet som en bruker. Du må altså ikke ha TV, video eller parabolanlegg. Skal du likevel skaffe deg slikt utstyr bør det kjøpes i andres navn. For eksempel gjennom dine foreldre. På den måten blir du ikke registrert som bruker, og du slipper å få giroen i posten. I hver enkelt lisens er det en mulighet for å ha mer enn en TV. Foreldrene dine vil ikke få økt regning selv om de på papiret får en ekstra skjerm i huset.

Det foretas også med jevne mellomrom kontroller. Blir en tatt i en slik kontroll er det ingen vei utenom. Da må en betale denne skatten, uansett hvor tvilsom og urettferdig den er.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer