Ukategorisert

Spillet igang

Å kritisere andre er enkelt. Å vise frem egne løsninger er ikke like morsomt. Regjeringen og opposisjonen krangler om prosedyrene for prosessen frem til statsbudsjettvedtak. Er det noen som lurer på hvorfor politikerforakten øker?

Ifjor var Carl I. Hagen fornærmet «på vegne av det norske folk». Denne opposisjonen som efter kartet skal være plassert både på høyre og venstre side av regjeringen, har alle sørget for at regjeringen fremstår som et ytterpunkt til høyre i Stortinget. Det er ikke alltid at kartet og terrenget stemmer. Og KrF liker det dårlig.

Opposisjonen har også flertall sammen, og har mer enn i tidligere perioder brukt dette til å påføre regjeringen store nederlag. Et av disse er barnehaveforliket – som merkes godt. Spør hvem som helst fra regjeringen om hvordan det ville vært å ha 3.5 mrd kroner ekstra. Jeg kan love deg at du får svar..

Når så opposisjonen kritiserer regjeringen for å bruke for lite penger, så kan opposisjonen takke seg selv. Deres prioriteringer og utgiftsdrivende vedtak er med i statsbudsjettet allerede når det legges frem. Men kommer journalistene til å konfrontere opposisjonen med dobbeltmoralen, eller til å være mikrofonstativer slik de vanligvis er?

Ifjor ble budsjettet kritisert sønder og sammen i lange tider, og opposisjonen fremmet krav som nærmest skulle nulle ut regjeringens profil. Iår vil ikke regjeringen finne seg i et slikt svarteperspill. Skal det kritiseres, så skal man ihvertfall ha like rammebetingelser. Regjeringen vil derfor at opposisjonen også skal legge frem sine alternative budsjetter først. Så vet man utgangspunktene og prioriteringene hos alle parter. Da er det lettere å finne kompromisser. Istedenfor å gjøre som ifjor; da kom opposisjonen med stadig nye krav, som regjeringen fortvilet forsøkte å finne dekning for.

Liberaleren synes regjeringen har valgt et smart mottrekk for å unngå fjorårets sirkus, der regjeringen konsekvent sto med ryggen mot veggen.

Men opposisjonens reaksjon er som forventet. Og de avslører seg grundig. FrP hadde tenkt å legge frem sitt alternative budsjett dagen før finanskomiteen skal avgi sin innstilling! Tror Siv Jensen at folk er dumme?

APs Hill Martha Solberg kaller regjeringspartienes krav uhørt og umulig. Det kan Sanner og co ta helt rolig. Bruk litt energi på å forklare alt folket at det ikke er mer enn rett og rimelig at også opposisjonen viser sine kort før forhandlingene kan begynne.

Regjeringen må markere at den ikke lar seg herse med av en populistisk, selvrettferdig, utgiftsdrivende og ansvarsløs opposisjon.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer