Ukategorisert

Høstkonferanse i morgen

I morgen fra kl. 10.00 er det Høstkonferanse og årsmøte i FRIdemokratene. Alt foregår i Biblioteket på Chateau Neuf. Dette er et av årets høydepunkter for norske liberalister. Her er kommer det du trenger å vite av praktiske ting.

Årsmøte i FRIdemokratene varer fra 10 til 12. Møtet er åpent for alle medlemmer i FRIdemokratene. Det er tilstrekkelig å betale kontingent på møtet. Det er kommet inn et forslag til vedtektsendringer. Se nedenfor.

Fra 12 til 13 er det lunch og så begynner selve konferansen kl. 13.00. Konferansen koster 150 kr (100 kr for studenter) og dette dekker konferanse, lunch og pizza på kvelden.

Årets konferanse handler om privat utdanning. Vi har fått tak i to foredragsholdere med stor kunnskap og praktisk erfaring med dette. Torgeir Høien har startet opp og vært rektor for et privat gymnas i Stavanger. Ole Lindseth har jobbe tsom advokat for privatskoler i mer enn 30 år.

Dette komplementeres med en paneldebatt der Jan Arld Snoen og Bent Johan Mosfjell deltar i tillegg til Høien. Snoen jobbet sist år med utredning for Kristin Clemet i forbindels med reformer av skolevesenet. Mosfjell er leder for studentforeningen FRIstud som har laget en kampanje mot offentlig finansiering av Universitetet.

I tillegg har vi fått inn Jan Simonsen som middagstaler før pizzaen på kvelden.

Alle interesserte er velkommen, vi gjør spesielt oppmerksom på at man selvsagt ikke trenger å være medlem for å komme på Høstkonferansen.

Nedenfor følger program og praktiske opplysninger for Høstkonferansen samt forslag til vedtektsendring til årmøte i FRIdemokratene.

Program
10.00-12.00 Årsmøte i FRIdemokratene
Saksliste i henhold til vedtektene
12.00 – 13.00 Lunch
Enkel mat

13.00 – 14.15 «Stykkprisfinansiert opplæring – en liberalistisk løsning?»
Foredrag ved Torgeir Høien

14.30 – 15.45 «Privat skole – mer enn bare valgfrihet?»
Ole Lindseth, Høyesterettsadvokat

16.00 – 17.30 Paneldebatt om privat utdanning
– Jan Arild Snoen, skribent
– Torgeir Høien, sentralstyremedlem i FrP
– Bent Johan Mosfjell, leder i FRIstud

17.30 – 19.00
Alternativ 1: Gå hjem for å freshe seg opp til kveldens fest
Alternativ 2: Slapp av på Chateau Neuf frem mot festen

19.00 – 20.15 «FrP i dag – liberalisme?»
Jan Simonsen, stortingsrepresentant.

20.30 -> Pizza, billig drikke og fest.

Praktiske opplysninger :
Sted: Biblioteket (2. etg.) på Chateau Neuf, Slemdalsveien 7 ved Majorstuen.
Tid: Lørdag 11. oktober kl. 10.00 – 18.00
Pris: 150 kr (inkl. lunch & pizza). Studenter: 100 kr (inkl. lunch & pizza). 100 kr for kun pizza på kvelden.
Påmelding: Ingen påmelding, det er bare å dukke opp. Gi imidlertid beskjed til bent-jm@online.no om du vet at du kun kommer på kvelden.
Lunch: Enkel lunch i BokCaféen på Chateau Neuf, inkl. i konferansen.
Konferansemiddag: Pizza lørdag kveld kl. 20.30. Vi ordner rimelig drikke og atmosfære.

Vedtektsendring
Nåværende vedtekter

Forslag til vedtektsendringer til årsmøte i FRIdemokratene 12. oktober 2003

Fra Bent Johan Mosfjell

§6, punkt C

«1. Leder
2. Nestleder
3. Organisasjonssekretær
4. Økonomiansvarlig
4. En eller tre sentralstyremedlemmer»

Byttes ut med følgende:

«1. Leder
2. Nestleder
3. En, tre eller fem sentralstyremedlemmer

I tillegg til sentralstyrets årsmøtevalgte medlemmer har følgende fast møterett i sentralstyret:
– Redaktøren i Liberaleren
– Redaktøren i Ama-gi
– Lederen i Bauta Bøker
– Lederen i FRIstud»

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer