Ukategorisert

Modig fredspris – brobygger til islam

Nobels fredspris for 2003 er tildelt en kvinnelig advokat fra Iran. Shirin Ebadi var dommer, arbeider for rettigheter for kvinner og barn, er for islam i reformert utgave (slik at den kommer i samsvar med menneskerettighetene), og for ikkevold. Kan det bli bedre?

Tiden med skandaløse utdelinger fra den norske Nobelkomiteen synes å være over. Og godt er det. Henry Kissinger, Menachem Begin, og folk av deres kaliber er det lenge siden vi har sett blant vinnerne.

En kvinnelig advokat som sloss for tolerant religion, menneskerettgiheter, og ikkevoldelig løsning på problemer – i et samfunn preget av intolerant religion, minimal respekt for menneskerettigheter (spesielt når det gjelder kvinner og barn), og vold som løsning på det meste. Dette er årets fredsprisvinner.

I en tid der stadig flere snakker om sivilisasjoner som kolliderer, korstog mot islam og lignende konfrontasjonsoppfordrende uttalelser er det godt å se at Nobelkomiteen rekker ut en humanismens hånd til en representant for et annet islam en det som vanligvis holdes opp som skremmebilde for folk i Vesten.

Tildelingen vil passe dårlig for konservative muslimske maktmenn som undertrykekr kvinner. Den vil passe like dårlig for intolerante kristne menn og kvinner som prøver å skape om islam til en fiende vi alle skal frykte.

Men for oss som ser individet bak merkelappene er dette bra. Det finnes nemlig de av oss som tror kristne, muslimer og ateister kan leve fredelig side om side, og respektere hverandres rettigheter.

Sett i lys av konfliktene mellom USA og Irak, og mellom Israel og muslimske palestinere, syrere og andre kan dette være en tildeling som viser at det ikke er noen pågående krig mellom den vestlige kristne verden og den islamske verden.

La oss håpe at ikkevoldelige, tolerante mennesker griper denne muligheten til dialog, og til å rive ned fiendebildene.

La oss også håpet at prestestyret i Iran står foran et snarlig fall. Og blir avløst av et styre bygget på demokratiske prinsipper, med respekt for menneskets rettigheter som kjennetegn.

Gratulerer, Shirin Ebadi!

Mest lest

Arrangementer