Ukategorisert

Sverre Berg ny leder i FRIdemokratene

På årsmøte i FRIdemokratene i går ble Sverre Helge Berg valgt til ny leder. Rune Pedersen ble valgt til nestleder og Torkil Saxebøl ble valgt til sentralstyremedlem.

Sverre Berg har vært medlem i FRIdemokratene siden starten og har tidligere vært både sentralstyremedlem og nestleder. Rune Pedersen har sittet i sentralstyret de siste årene og er nestleder i FRIstud. Torkil Saxebøl er tidligere leder i Bauta Bøker og har tidligere vært organisasjonssekretær i FRIdemokratene.

Det er helt bevisst at det ble valgt et lite styre. Dette ble kombinert med en vedtektsendring der leder i Bauta, leder i FRIstud, redaktør for Liberaleren og redaktør for Ama-gi også gis møterett i sentralstyret. På den måten vil sentralstyret i stor grad fungere som et koordinerende råd for ulike uavhengige organer.

Liberaleren ønsker det nye sentralstyret lykke til i dets arbeid.

Mest lest

Arrangementer