Ukategorisert

Motstand mot avkriminalisering av hasj

Ni av ti nordmenn mener bruk og omsetning av hasj fortsatt skal være straffbart. Motstanden i undersøkelsen er så stor at også brukerne må ha vært mot legalisering eller avkriminalisering.

Spørreundersøkelsen er utført av analyseinstituttet TNS Gallup etter oppdrag fra styringsgruppen i ”Aksjonsuka mot narkotika” som er støttet av Sosial- og Helsedirektoratet. Et landsrepresentativt utvalg på 1.006 personer har gitt sine reaksjoner på fem verdipåstander om narkotika.

92 prosent av de spurte sa seg helt eller delvis enig i at ”Bruk og omsetning av hasj bør fortsatt være forbudt og straffbart”. 85 prosent var helt enig. 7 prosent var delvis enig, skriver Dagsavisen.

Resultatet av undersøkelsen kolliderer med liberale holdninger Liberaleren trodde hadde fått fotfeste. Lite har i den siste tiden tydet på at folk forsvarte dagens narkotikapolitikk som ikke kan omtales som noe annet enn mislykket.

Denne undersøkelsen viser at folket er på kollisjonskurs med Straffelovkommisjonen som i mars i fjor foreslo å avkriminalisere bruk og oppbevaring av mindre mengder narkotika.

Så lenge vi tror på den totale rusfrihet, kommer vi ingen vei. Utbredelsen og omsetningen er for omfattende og har holdt på for lenge. Vi må godta dette som et faktum, og bygge en ny narkotikapolitikk derfra. Blant de tingene vi må forholde oss til i fremtiden er legalisering av hasj. Med en slik bakgrunn blir spørreundersøkelsen fra TNS Gallup merkelig. Det er rett og slett rart at et stort flertall vil opprettholde dagens forbudslinje. Ingen ting tyder på at den fungerer tilfredsstillende.

Liberaleren har ment at vårt svært lite tolerante syn på narkotika er en av årsakene til alle problemene. Vi har hatt en forbundslinje som overhode ikke fungerer. Strenge straffer for narkotika er ikke veien å gå. Denne linjen er prøvd igjennom mange år, med nedslående resultater.

Igjen må vi minne om at bakgrunnen for denne artikkelen er en meningsmåling som er støttet av Sosial- og Helsedirektoratet. I alle undersøkelser kan spørsmålene formes slik at svarene og presentasjonen blir formålstjenlig. Derfor ber vi leserne ta undersøkelsen med en klype salt. Det bør en gjøre med alle slike undersøkelser, uansett hvilken vei de peker.

Narkotika er godt tema for å fremheve den liberalistiske ideologien. Det blir et spørsmål om vi skal få råde over egen kropp eller ikke. De fleste liberalister er krystall klar på et slikt spørsmål. Vi må få utsette kroppen for det som ikke er spesielt sunt. Derfor bør hver enkelt av oss bestemme om vi vil bruke narkotika eller ikke, på samme måte som vi bestemmer om vi vil nyte alkohol eller ikke. Politikerne kan ikke regulere bort alle farer, uansett hva folk mener i spørreundersøkelser. Det viser dagens narkotikapolitikk, som ikke kan betegnes som vellykket.

Tags:

Mest lest

Arrangementer