Ukategorisert

Frihet for Dagbladet

Kvinnegruppa Ottar mener Dagbladet bør stoppe annonseringen for sextelefoner i avisa.

Dagbladet har gjennom mange år hatt annonser for ulike former for telefonsex. Avisen har praktisert et liberalt syn. Dagbladet har ivaretatt ytringsfriheten for en rekke aktører på dette markedet. Det er heller ikke tvil om at dette er en inntektskilde avisen nyter godt av.

Kvinnegruppen Ottar er en av de som reagerer på annonsene i Dagbladet. De mener avisen oppfordrer til kjøp og salg av sex. Ottar har muligens rett i denne oppfordringen, men få har foreløpig klart å bevise at Dagbladet bryter norsk lov med denne annonseringen.

Selv om Dagbladet ikke innrømmer det åpent har pengene de tjener på annonsene mye å si for avisa. Det er sannsynligvis den viktigste grunnen til at annonsene ikke stoppes. Minst like viktig for oss andre er det at Dagbladet fortsetter sin liberale holdning angående innholdet. Det er viktig med en tabloid som har et liberalt grunnsyn. Dagbladets annonser er et godt uttrykk for denne liberale holdningen redaktøren står for.

Ottar ønsker et lovforbudt mot slike annonser. Liberaleren støtter ikke dette kravet. Tvert imot bør lovverket for markedsføring av varer og tjenester liberaliseres, ikke innskrenkes. De som støtter Ottar i sitt krav bør bruke makten som ligger hos forbrukerne. Er de motstandere av annonsene, bør de slutte å kjøpe Dagbladet. Gjør mange nok dette, blir Dagbladet av økonomiske grunner tvungen til å endre sin praksis.

Liberaleren tror ikke disse annonsene gjør noe for folk flest. Vi som ikke vil lese, blar oss fort forbi sidene. Enklere kan det ikke sies.

Dersom Kvinnegruppa Ottar fikk medholdt i sitt krav om et Dagblad uten slike annonser vil markedet åpnes for nye aktører. Det er utvilsomt et slikt behov. Uten Dagbladet vil disse aktørene finne en ny arena. Slike annonser kan aldri forbys gjennom lovverket. Så enkel er ikke verden, og heldigvis for det.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer