Ukategorisert

Redusert tjenestetid for sivilarbeidere

I regjeringens forslag til statsbudsjett reduseres siviltjenesten fra 14 til 13 måneder. En gledelig nyhet til alle som nekter militærtjenesten og som vil gjennomføre siviltjeneste.

For Liberaleren er det ikke forskjell på militærtjenesten og siviltjenesten. Vi er motstandere av verneplikt, uansett hvilken tjeneste staten påtvinger unge menn. Likevel er forslaget til statsbudsjett gledelig for alle som nekter militærtjenesten på pasifistisk eller religiøst grunnlag. Det betyr en kortere tjeneste hvis Stortinget vedtar forslaget fra regjeringen.

Forslaget fremmes for å øke gjennomstrømninger av mannskaper. Regjeringen legger også opp til økt godtgjørelse på 20 kroner.

Sivilarbeidere slipper militærtjenesten, men de har ingen enkel hverdag. De jobber for luselønn, og må igjennom en tjeneste som er betydelig lengre enn den normale førstegangstjenesten. Derfor er Liberaleren glad for regjeringens forslag til statsbudsjett på dette området.

Liberalister bør glede seg over alle forslag som liberaliserer verneplikten!

En kortere siviltjeneste kan gi uheldige ringvirkninger for forsvaret. Flere kan komme til å prøve å slippe unna den militære verneplikten. Desto færre som gjennomfører denne tjenesten, jo mer øker presset for et systemskifte i vernepliktordningen, noe Liberaleren ikke har det minste imot.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer