Ukategorisert

Gro advarer mot hasj

Gro Harlem Brundtland advarer mot å gjøre bruk av hasj lovlig. Kanskje ingen nyhet i seg selv, men hvorfor kommer hun ikke med alternative løsninger på narkotikaproblemet?

–Vi må tenke oss nøye om før vi velger en slik linje her i landet, sier hun.

Gros uttalelse kom i forbindelse med at hun tirsdag holdt takketale etter at hun hadde mottatt Landsforeningen for hjerte- og lungesykes ærespris, skriver Nettavisen.

Gro mente signaleffekten en liberalisering ville gi er uheldig for alle som kjemper en kamp mot narkotikaen.

Det er helt greit at den tidligere statsministeren og direktør i Verdens Helseorganisasjon, WHO, er motstander av liberalisering. Det er nesten forståelig sett i sammenheng mot de andre kampene hun vil staten skal kjempe. Ja, vi tenker på tobakken og sukkeret. Det som er beklagelig er at hun ikke lanserer noen alternativer til liberaliseringen. Hun kan vel ikke mene at dagens forbudslinje er det som fungerer best?

For Brundtland fremstår vi som vil liberalisere narkotikapolitikken som udugelige sjeler som ikke tenker på skadevirkningene. Det må være lov å minne om at den statlig oppnevnte Straffelovskommisjonen foreslo i mars i fjor å avkriminalisere bruk og oppbevaring av mindre mengder narkotika. Det forslaget må det finnes en grunn for eller? Også Nini Stoltenbergs tenker annerledes med en god begrunnelse. Når det gjelder hasj er hun på linje med det Liberaleren mener.

Det er mange problemer med dagens forbudslinje, men la oss det et poeng alle forstår. Med forbud på hasj må brukerne ofte, ikke alltid, kontakte folk som tilhører det kriminelle miljøet med fokus på andre stoffer for å få tak i hasj. For mange vil dette være en prøvelse, rett og slett fordi det er mulig å få tak i andre stoffer enn hasj. Ulovligheten av hasj gjør tilhengeligheten større på mer farlige varer. Nederland har valgt å ha en liberal holdning, noe som utvilsomt er en fordel for narkotikapolitikken som føres der. I Nederland er det kun et fåtall som vil stramme inn, rett og slett fordi de ser alle fordelene en liberal politikk gir.

Nederland sin praksis er et godt alternativ til den politikken vi fører i Norge. Liberaleren ønsker denne kursen, men vi beklager at motstanderne ikke har et annet alternativ bortsett fra forbudslinjen som praktiseres. En linje som er totalt mislykket.

Gro Harlem Brundtland og alle andre motstandere av en ny kurs på narkotikapolitikken bør fremme alternative løsninger til dagens praksis. Hvis ikke støtter de en tapt krig, og hva er vitsen med det?

Tags:

Mest lest

Arrangementer