Ukategorisert

Feigt av LO

LO trekker seg fra arbeidslivslovutvalget. Hovedårsaken er uenigheten om lettere adgang til midlertidige ansettelser.

Regjeringen vil utvide mulighetene til midlertidige ansettelser. Spørsmålet behandles i arbeidslivslovutvalget, som skal levere sin innstilling 1. desember.

Det er feigt av LO å velge den harde linjen. Det må være mulig å fortsette samarbeidet og samtaler på tross av store uenigheter.

I denne saken er Liberaleren mye mer enig med regjeringen enn landsorganisasjonen. Liberalisering må til for å gi arbeidsgiverne større muligheter til å gjøre de ansettelsene som er mest gunstig for bedriftene. Så lenge avtalene er inngått av fri vilje mellom arbeidsgiver og arbeidstaker spiller det liten rolle om ansettelsene er midlertidige eller ikke.

LO beviser sin arrogante holdning ovenfor næringslivet, et næringsliv vi er fullstendig avhengig av for å fordele alle godene LO er så opptatt av.

Mest lest

Arrangementer