Ukategorisert

SV klager på skatten

Det er umulig å ha en skattesats for kvinner og en for menn. Når vi først har dette ondet må skatten fastsettes ut fra inntekt og ikke kjønn.

–Bondevik-regjeringen skaper større økonomiske forskjeller mellom menn og kvinner sier medlem i finanskomiteen for SV, Audun Lysbakken.

På SV sin hjemmeside sier Lysbakken at siden Bondevik-regjeringen kom til makten, har menn fått seks ganger så mye i skattelette som kvinner. Tall fra Finansdepartementet viser at menn har fått 1,9 milliarder kroner i skattelette bare på toppskatten, mens kvinnene har fått drøye 340 millioner kroner.

Årsaken er at mange kvinner ikke tjener nok til at de får nyte godt av skatteletten som regjeringen har gitt. Vi kan gi regjeringen og stortingsflertallet skylden for mye, men lønnsnivået til kjønnene har de heldigvis ikke kontroll over. En slik politisk kontroll ville ha vært absurd.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at fire prosent av kvinnene har en bruttoinntekt på over 400.000, mens 20 prosent av alle menn har en bruttoinntekt over 400.000. 58,6 prosent av mannfolkene ligger under en bruttoinntekt på 300 000, mens hele 86 prosent av kvinnene tjener mindre enn denne inntekstgrensen. På bakgrunn av disse tallene er det helt logisk at menn har fått mest lettelser, og slik må det være hvis skatt skal fastsettes ut fra inntekt.

Liberaleren ønsker store skattelettelser. Prinsipielt er skatt umoralsk. Det hindrer folk i å styre sine egne liv. Det er mulig det aldri lar seg gjennomføre og bli kvitt dette ondet helt, men vi må aldri gi avkall på drømmen om å senke skatten så mye som mulig.

Skattelettelser vi slå ut ujevnt fordi vi har lønnsforskjeller, forskjeller det umulig kan gjøres så mye med. Årsaken til forskjellen Lysbakken peker på er at kvinner jobber deltid. Menn har i tillegg flest lederstillinger, eller sagt på en annen måte, de best betalte jobbene, noe tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser. Selvsagt kan det bli en dreining i dette over tid, der kvinner tar over menns rolle. Lite hadde vært bedre, men da hadde de fått de største lettelsene. Heller ikke det hadde vært et problem for Liberaleren, men ville SV-representanten har reagert også på det?

La oss avslutte denne artikkelen med det klingende ordtaket vi er stolt av å fronte: Skatt er tyveri!

Mest lest

Arrangementer