Ukategorisert

Erstatning ved frifinnelse

Gamal Hoseins barn vil kreve erstatning på en halv million kroner, selv om han skulle frikjennes for drapet på deres mor. Noe er fullstendig galt som tillater en slik praksis.

Denne uken kommer dommen til Gamal Hoseins. Vi har ikke muligheter eller forutsetninger for å uttale oss om utfallet, men likevel reagerer vi på mediaoppslagene om søksmål ved en eventuell frifinnelse.

TV2 kan melde erstatningskrav etter at saken er ferdig, også ved en eventuell frifinnelse.

Liberaleren har tidligere kommentert dette fenomenet. Det er ubegripelig for vanlige folk at en som er tiltalt for en forbrytelse først frifinnes, for så å dømmes til å betale de pårørende i saken erstatning. Vi mener dette strider med folks rettsfølelse, det senker respekten for rettsstaten og svekker rettsvesenet.

Blir en frikjent, så blir en det. Da skal ikke en økonomisk sak kunne overskygge selve frikjennelsen. I en rettsstat er utgangspunktet at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Blir en frikjent, men må betale erstatning, da står frifinnelsen mye svakere, i alle fall blant folk flest.

Det å bli frifunnet bør være entydig med at tiltalte ikke har gjort noe galt. I et slikt oppsett bør erstatningssaker være uaktuelt. Faktisk bør ikke lovverket tillate en slik saksgang, verken for Gamal Hoseins, fetteren i Birgitte-saken eller noen andre. Slike erstatningssaker reduserer troverdigheten til rettsstaten.

Vi avslutter denne artikkelen med å minne om at vi ikke har noen meninger i skyldspørsmålet i saken mot Gamal Hoseins, men reagerer på nyheten om erstatningskrav dersom han skulle bli frikjent.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer