Ukategorisert

Alkokassen, ikke vedtatt

I dag gir Liberaleren skryt til de av politikerne i Kristiansand som stoppet forslaget om en egen kasse for alkohol i butikkene.

Stemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet var ikke nok til å innføre ordningen med en egen alkoholkasse i butikkene i Kristiansand. Heller ikke SV fikk flertall for sitt forslag om å skille rusbrusen ut fra det andre som betales gjennom kassen hos kjøpmannen.

Flertallet fikk bevist på en god måte at fornuften fortsatt lever i det politiske miljøet. Heldigvis for det.

Liberaleren skrev om saken onsdag 29. oktober. Vi står for det vi mente, og er glad for at flertallet i Kristiansand er på linje med oss i denne saken.

Syke reguleringer er ikke veien å gå for å redusere alkoholkonsumet. Vi håper det går lang tid før et lignende forslag dukker opp igjen, ikke bare i Kristiansand, men også i andre deler av landet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer