Ukategorisert

Sikrer menneskerettighetene menneskets rettigheter?

Tirsdag 4. november innbyr FRIstud til debatt i samarbeid med Amnesty Blindern. Liberaleren anbefaler dette arrangementet på det varmeste.

Det er stor enighet om at individet har rettigheter, men beskytter FNs menneskerettserklæring disse rettighetene på en god måte?

Et spennende panel skal bidra i debatten. Kristian Norheim, Petter Eide, Gunnar Karlsen og Andreas Føllesdal deltar.

Spørsmål som stiller er:
– Er det feil og mangler i rettighetene?
– Er rettighetene for omfattende?
– Kan erklæringen mistolkes eller misbrukes?
– Er noen rettigheter viktigere enn andre?
– Er det andre rettighetsteorier som er bedre enn FNs menneskerettigheter?
– Er erklæringen utdatert eller fortsatt like viktig i dag?
– Er det slik at rettighetene er sjåvinistiske i forhold til ikke-vestlige
kulturer?
– Finnes det ikke-individuelle rettigheter?

Møt opp på Klubbscenen i Kjelleren på Chateau Neuf tirsdag 4. november kl 19.00.

Mest lest

Arrangementer