Ukategorisert

Tiedemanns Tobaksfabrikk frikjent

Tiedemanns Tobaksfabrikk ble fredags morgen frikjent av Høyesterett i røykesaken som var anlagt av avdøde Robert Lund.

Høyesterett har heldigvis slått fast at valget med å begynne å røyke tas av hver enkelt av oss, og at vi må selv ta konsekvensene av de negative følgende som følger med en slik handling.

Et sentralt tema Høyesterett har tatt stilling til, er hva slags kunnskaper den norske allmennheten hadde om helseskader ved røyking i 1950- og i 1960-årene. Hvis vi skal tolke dommen slår den fast at vi må selv ta ansvaret for den helserisikoen røyking medfører, noe som er gledelig. Dommen gir både frihet og ansvaret til hver enkelt av oss.

Den norske tobakksfabrikken er blitt frikjent i to lavere rettsinstanser. Høyesterett har i dag stadfestet lagmannsrettens dom. Det kan endelig settes punktum for en lang og kjedelig sak. Hvis vi skal beklage noe, er det at partene selv må dekke sine saksomkostninger. For familien Lund er dette ikke noe problem, ettersom staten dekker kostnadene. Tiedemanns Tobaksfabrikk har i dette søksmålet hatt en kostnad på over ni millioner kroner, en kostnad som den tapende part bør betale.

Det at familien Lund ikke betaler kostnadene en slik sak medfører er uheldig. Det vil gi spillerom for flere slike rettsoppgjør, dessverre. Hadde familien sittet med hele regningen ville den neste som saksøker en tobakksfabrikk ha tenkt seg om to ganger før en lignende sak bringes inn for retten. Å ikke få regningen kan bety en ny sak om relativ kort tid. Det er beklagelig.

Skribenten heier ikke på Tiedemanns Tobaksfabrikk, men er tilhenger av at hver enkelt har ansvaret for de valgene vi tar. Den som begynner å røyke må regne med en viss helserisiko. Ønsker vi en stor grad av frihet medfører dette også en stor grad av ansvar. Vi må være villig til å ta ansvaret for våre handlinger.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer