Ukategorisert

Gi elvene valgfrihet

Oslo bør i likhet med alle andre fylker få bestemme om norsk sidemålsundervisning skal være en del av skolen. Hver enkelt elev bør bestemme om dette faget skal være en del av timeplanen.

Oslo prøver nok en gang å bli kvitt nynorsk i den videregående skole. Byråd for kultur og utdanning, Torger Ødegaard, Høyre, foreslår å gjøre sidemålet valgfritt, melder NRK.

Norsk sidemålsundervisning er frihetsinnskrenkning for elevene. Det er sløsing med ressurser i norsk skole. Istedenfor å styrke mer viktige fag brukes ressurser på å opprettholde en satsing et fåtall bryr seg om. Det er ikke utenkelig at nynorsk har store deler av ansvaret for at mange ikke kan lese eller skrive skikkelig etter 10-års grunnskole.

Liberaleren håper Oslo får gjennomslag for sin søknad. Det vil være en god start for å gi elevene mer frihet over skolehverdagen, men også effektivisering av utdanningssektoren. Ressurser kan settes inn på andre, mer viktige fag.

Vi gjør oppmerksom på at denne søknaden først skal behandles i Oslo, men forhåpentligvis går den videre derfra til departementet.

Selv om søknaden kun gjelder videregående utdanning bør prinsippet utvides også til grunnskolen. Elevene og skolen bør bestemme mer over egen timeplan.

Å gi valgmuligheter i dette faget kan bety en revolusjon i utdanningssektoren. Valgfritt sidemålsundervisning vil bevise at ting ikke må være statlig styrt for å få en såkalt vellykket skole. Mer bør avgjøres gjennom markedet og lokale løsninger. Nynorsk kan være en god prøveklut for et systemskifte i norsk skole.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer