Ukategorisert

Heksepenger fra SND

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, SND, har brukt penger på et hekseprosjekt i Hedmark

I Hedmark har en person fått 53 000 kr i støtte fra SND for å utvikle sin heksevirksomhet. Det er latterlig at statlige penger brukes til næringsformål, spesielt et næringsformål av denne typen. Latterlig er et mildt ord.

Denne tildelingen bør sette fokus på SND. Er det behov for en aktør som støtter næringsformål så aktiv som denne institusjonen gjør? Er det rett at aktører forskjellsbehandles slik SND legger opp til med sine tildelinger.

En prinsipiell debatt om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond ønskes hjertelig velkommen. Til nå har debatten vært svært fraværende i de fleste organer.

Heksesaken får forresten etterspill. Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Per Roar Bredvold, tar saken opp i spørretimen.

Han spør følgende spørsmål til næringsministeren:
–I Hedmark har en person fått 53 000 kr i støtte fra SND for å utvikle sin heksevirksomhet. Mange folk reagerer negativt på denne bruk av statlige midler, mens andre søkere med gode ideer og søknader føler seg forbigått. Ser statsråden at dette kan provosere og også svekke tilliten til SND på sikt?

Vi venter spent på svaret. Denne tildelingen er bare toppen av isfjellet. SND engasjerer seg i svært mange rare næringssaker. Heksesaken er bare et godt eksempel på saker skattebetalernes penger ikke skal brukes til.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer