Ukategorisert

Konsesjonsordningene fungerer ikke

Reke- og ferskfisktrålere ”Arctic Swan” har en torsketråltillatelsen som er gitt under forutsetning av at fartøyet drives fra Finnmark, mens fangsten skal leveres i Nord-Norge.

Det er NRK Finnmark som har funnet ut at en tråler har konsesjoner for drift i Nord-Norge, men som sannsynligvis driver fra Ålesund, i strid med regelverket og konsesjonsvilkårene. Det er vanskelig å få bekreftet historien ettersom rederiet er sparsom med opplysninger om sin egen drift.

Nok en gang har media laget en sak som på en god måte forteller hvor vanskelig og tungrodd konsesjonssystemet kan fungere. Hvorfor skal en statlig tillatelse legge store hinder for måten eierne vil drive virksomheten på?

Konsesjonslovgivningen er et gammeldags system som bør avskaffes. Ikke bare i fiskerinæringen, men i absolutt alle næringer.

Eierne av en bedrift må få drive bedriften slik at lønnsomheten øker. Det er eierne som vet hvor skoen trykker. Markedskreftene bør følges. Det bør og skal være likegyldig for staten om denne tråleren leverer fisken i Båtsfjord eller Måløy. Eierne må ha friheten til å bestemme dette selv.

Tilhengerne av konsesjonsordninger vil hevde at kysten legges øde dersom ordningene liberaliseres. Dette kan være rett, men hvorfor skal ikke Nord-Norge kunne konkurrere med mottak lengere sør i Norge, hvorfor må landanleggene ha fortrinn som hindrer fri konkurranse?

De siste årene har en rekke ordførere tatt opp lignende saker med fiskeridepartementet. Gang på gang har lokalpolitikerne pekt på saker der konsesjonsforpliktelsene brytes. Det finnes gode grunner for bryte konsesjonene. Grunner politikerne bør akseptere. Lønnsomheten må økes, og et tungrodd regelverk bidrar ikke til dette. Derfor bør alle konsesjonsordningene avvikles. Markedet bør styre næringslivet!

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Fra Karl Marx til Mont PèlerinFra Karl Marx til Mont Pèlerin
    Etter et lengre opphold i Russland etter revolusjonen, begynte illusjonene til leninisten Max Eastman å rakne. Senere i livet endte han opp som frimarkedstilhenger og markant kritiker av kollektivistiske ideologier.
  • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
    I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
  • Individet i det norske samfunnetIndividet i det norske samfunnet
    Direkte og åpen dialog (uten promille) er ikke typisk norsk.