Ukategorisert

Gale prioriteringer i Tromsø

De største byene sliter økonomisk. Tromsø kommune er ingen unntak. Likevel klarte kommunestyret å øke frikjøpet av politikerne.

Når økonomien er dårlig skulle en tro at viljen til å spare penger på tiltak som ikke er av stor viktighet er tilstede. Den viljen har flertallet i Tromsø kommunestyret ikke.

Det er avisen Nordlys som kan fortelle at antallet frikjøpte politikere i Tromsø vokste med 1,2 stillinger i forhold til hva det var i forrige periode. Sammenligner vi dagens tall med perioden 1995-1999 er ordningen doblet fire ganger. Altså en eksplosjon i økte utgifter i ordninger for politikerne.

Når politikerne gjør slike feil prioriteringer har de små grunner til å klage over dårlig kommuneøkonomi. Selv om denne utgiftsøkningen ikke betyr all verden målt i prosenter i budsjettet, gir det et signal om at politikerne prioriterer seg selv fremfor andre oppgaver.

Liberaleren gir flertallet i Tromsø smekk på fingrene for dårlige prioriteringer!

Vi ønsker nytenking i offentlig sektor. Kommunene må ta på seg færre oppgaver for å redusere kostnadene. Ikke bare kostnader knyttet direkte opp til politikerne, men en stor grad av effektivisering og nytenking på alle områder. Kun på den måten kan hver av oss få beholde mer av egne inntekter. Vi har tro på at hver enkelt individ kan styre pengene sine langt bedre på egen hånd enn gjennom fellesskapsløsninger vi alle er blitt så vant til.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer