Ukategorisert

Varetektsfengsling = statlig voldtekt

I dag får de som feilaktig varetektsfengsles rundt 200 kroner døgnet i oppreisning for uberettiget fengsling. Det blir nå foreslått en kraftig økning av oppreisningsbeløpet for personer som blir utsatt for såkalt uberettiget varetektsfengsling.

Varetektsfengsling er et overgrep Norge har fått kjeft for å bruke i for stor grad mange ganger. Selv for en liberalist er det vanskelig å gå inn for å oppheve bruk av varetektsfengsling, men denne formen for ”straff” bør brukes i langt mindre grad. Mange uskyldige blir satt i fengsel på grunn av denne ordningen. Det er for å si det mildt en form for statlig voldtekt av helt uskyldige mennesker. Uberettiget fengsling kan få katastrofale for den det gjelder. Fengsling er frihetsberøvelse, og uskyldige mennesker skal ikke miste friheten sin.

Det er advokat Heidi Ysen som har brukt betegnelsen statlig voldtekt på de som fengsles helt uskyldig. Betegnelsen er så god og forklarer på en god måte hva uskyldige mennesker går igjennom at vi tyvlånte uttrykket.

Departementet foreslår at oppreisningen den første uka settes til 6500 kroner, og de påfølgende ukene til 3500 kroner.

Sverige er satsene i utgangspunktet 2880 kroner for de to første dagene, 9600 kroner for ti dager og 91200 kroner for et halvt år, skriver Dagbladet.

Liberaleren er som regel motstandere av økte offentlige utgifter. Først og fremst fordi dette reduserer muligheten for å få minst mulig skatter og avgifter. Likevel er dette et området staten bør øke sin innsats.

Å fengsle uskyldige mennesker bør være en god grunn for å få økonomisk kompensasjon. Det at uskyldige havner i fengsel bør også få konsekvenser for de som har ansvaret. Foreløpig er det ingen som har funnet opp gode sanksjonsmuligheter på makthaverne, beklagelig vis.

Det er på høy tid at oppreisningsbeløpet økes for de som fengsles helt uten grunn.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Stephan Didrich Eid
17 years ago

De nye reglene om standarderstatning trådte i kraft 1.januar 2004. Min klient ble uskyldig fengslet 8.januar 2004, og saken er henlagt som intet straffbart forhold. Dags dato etter 6 brev til Oslo politidistrikt samt direkte til ledelsen har han enda ikke mottatt sin erstatning. De nye reglene treneres av oslo politidistrikt og man skal ha ganske så usedvanlig stor tålmodighet for å få den erstaning lovgiverne mente skulle være rimelig kurant å oppnå fra og med 1.1.2004

Fra arkivet