Ukategorisert

Organisasjonene må få bestemme

Det er oppsiktsvekkende at media og politikerne ikke har skjønt at mange organisasjoner som har satt ut arbeidet med å samle inn penger betaler provisjon for jobben som gjøres.

Ingen kan ha trodd at salgsjobben som gjøres for en rekke humanitære organisasjoner er gratis. På lik linje med andre må også disse bedriftene ta betalt for tjenestene for å få hjulene til å gå rundt. Der er det ingen skille på bedrifter som selger varer og tjenester. Alle må skape inntekter for å overleve. Også pengeinnsamlere eller fundraisingsselskap.

Det var NRK sitt forbrukermagasin FBI som onsdag hadde dette som sak. Selvsagt ble det trukket frem eksempler på gode avtaler sett med pengeinnsamlernes øyner. Dette er knapt noen nyhet. Når noen ringer på vegne av en humanitær organisasjon er det helt logisk at samtalen koster penger. Kostnader vil være der uansett om innsamlingen er satt ut til et fundraisingsselskap eller gjøres i egen regi. Hver enkelt organisasjon regner på hva som er mest lønnsomt. Noen vil leie inn hjelp, mens andre klarer dette på egenhånd.

Bellona er et eksempel på en organisasjon som driver inntekstbringende arbeid i egen regi, mens Redd Barna har brukt eksterne for å få hjelp. Uansett hva en velger vil det bety kostnader. Organisasjonene må regne på hva som lønner seg.

Politikerne reagerer på virksomheten. Eksemplene fra FBI har satt sinnene i kok i det politiske systemet. I følge Dagsavisen utelukker ikke stortingspolitikere fra SV og Arbeiderpartiet ulike former for reguleringer.

Liberaleren er motstander av dette. Vi har ikke tro på reguleringer. Det kan bety mindre midler til humanitært arbeid. Det vil uansett bety færre valgmuligheter for organisasjonene i å skape inntekter. Inntekter de er avhengig av for å drive det viktige arbeidet.

Vi vil bevare den friheten som er i dag. Organisasjonene er i stand til å regne på hvilke alternativer som er mest lønnsom. De gjør det i dag, og bør også ha denne muligheten i fremtiden. Politisk innblanding i form av reguleringer vil ikke hjelpe det humanitære arbeidet.

En lovendring vil også gjøre det vanskeligere å drive et fundraisingsselskap. De bør ha samme rettigheter som andre bedrifter, nemlig å ta betalt i henhold til markedspris. På sånn måte bør det ikke være forskjell på et slikt selskap og en butikk. Begge må ha inntjening for å overleve.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer