Ukategorisert

Dårlig bruk av midler i NSB

De som vil satse mer på jernbanen gjennom NSB bruker offentlige midler på en dårlige måte. Riksrevisjonen slakter det statlige selskapet.

Det er Riksrevisjonen som har laget rapporten som viser at staten får mindre igjen for pengene til jernbanen. Togene er ikke blitt mer presise og kundene svikter.

Ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Therese Johnsen, mener statens penger til NSB kunne ha vært brukt bedre, og hun mener NSB er altfor lite effektiv, melder NRK. Ordet altfor er i denne sammenhengen total slakt. Det må være et tankekors for de politikerne som vil øke satsingen på jernbanen, uten å gjøre store omveltninger i systemet.

Selv om NSB er et statlig selskap kan driften effektiviseres. Det ulønnsomme i virksomheten bør reduseres, gjerne fjernes. NSB kan ikke ha sugerør i statskassen fordi de er for dårlig å drive persontransport. Det er vi som skattebetalere som må betale gildet, og det er ikke rettferdig. Å bruke over 1 milliarder i året på NSB er selskapet ikke verdt, ikke på noen måter.

Stortinget bør privatisere hele NSB og dermed la selskapet drive etter prinsipper fra markedet. Det kan selvsagt bety at færre får muligheter til å reise med tog, men det vil ikke være noen katastrofe. Det finnes alternativer. På mange strekninger vil dessuten private aktører engasjere seg, enten via tog eller andre transportmidler.

Mest lest

Arrangementer