Ukategorisert

Vil ha leteboringen gjenopptatt

Fylkeskommunene i Finnmark, Troms og Nordland vil i dag kreve at leteboringen i nord gjenåpnes.

Fylkeskommunene skal i dag ha møte med olje- og energiminister Einar Steensnæs. Fylkesordførerne vil vise til dokumentasjon for at olje- og gassvirksomheten i nord vil skje innenfor akseptable sikkerhetsmarginer, uten at det går utover fiskeriene.

Det er lett å være enig med fylkespolitikerne. Statsråden bør komme fylkeskommunene i møte. Det bør være leteboring i nord. Det er merkelig at Barentshavet skal skjermes for denne aktiviteten.

Det var i 2001 at det ble midlertidig stopp for letevirksomhet i nord. En stopp som ikke er med på å skaffe økt aktivitet i landsdelen.

Vi som er tilhengere av å utnytte naturressursene frykter et møte uten spesielle resultater. Olje – og energiministeren vil sannsynligvis ikke kunne love noe som helst. Det er beklagelig. Likevel er det forståelig at politikere og næringslivet i nord ser frem til møtet med moderat optimisme.

Mest lest

Arrangementer