Ukategorisert

Fritidsklubber, et offentlig ansvar?

Landsforeningen Ungdom & Fritid roper et varsku. Fritidsklubbene er taperne i budsjettbehandlingen. Landsforeningen ønsker en sterkere offentlig satsing på dette tilbudet.

250 fritidsklubber over hele landet – og i alle fylker – har deltatt i undersøkelsen utført av Landsforeningen, skriver Aftenposten.

–Vi ser med all mulig tydelighet at det forebyggende arbeidet blant barn og unge er i ferd med å bli bygget helt ned. Situasjonen er alarmerende i aller høyeste grad, mener daglig leder i Landsforeningen Ungdom & Fritid, Henning Jakobsen.

Liberaleren er ikke enig med landsforeningen og Jakobsen. Først og fremst fordi fritidsklubber bør være et privat ansvar. Det er ungdommen selv og deres familier som bør styre og ha ansvaret for egen fritid. En skal ikke forvente at det offentlige gjennom kommunene skal øke satsingen på fritidsklubber. Tvert imot bør denne delen av det offentliges velferdstilbud bygges ned og fjernes.

Selv om Landsforeningen Ungdom & Fritid klager på satsingen er det betydelig med offentlige midler som brukes på dette området. Det offentlige har gjennom lang tid skapt et kunstig behov fordi tilbudet har blitt gitt til barn og ungdom til en lav pris. Når et omtrent gratis tilbud er tilgjengelig, blir det skapt et behov som ikke hadde vært der i utgangspunktet. Hvis behovet likevel hadde vært til stede ville andre ha brukt tid og penger for å dekke etterspørselen. Svært få private er inne i dette markedet. Det sier ganske mye om et kunstig behov.

Liberaleren ønsker en nedbygging av dette tilbudet. Fritidsklubber bør ikke drives i regi av det offentlige. Vi har liten forståelse for kritikken Henning Jakobsen retter mot politikerne.

Denne saken er et godt eksempel på hvordan politikerne kan sette grenser for politikk. Hva skal kommunene og staten drive med, og hva kan andre ta seg av. Fritidstilbudene er et privat anliggende.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer