Ukategorisert

Et godt signal

Menighetsrådene Svolvær og Vågan i Lofoten har bestemt at det ikke skal være lov å uttale seg kritisk til homofili i kirkene. Vedtaket kan ha stor symbolverdi.

Hadde Den Norske kirke ikke vært en statskirke, da ville Liberaleren ikke vært så opptatt av at kirken skulle være for alle. Når den likevel er det må kirken fange breiest mulig. I Svolvær og Vågan følges denne tanken opp. Det er gledelig.

Det er Vårt Land som forteller om vedtaket i menighetsrådene.

Selv om dette er vedtak som kan få liten betydning fordi det bryter med kirkens offisielle syn, er det positivt at menighetsrådene tenker nytt og utradisjonelt. Det er positivt at rådets medlemmer slår fast at homofile er en like viktig del av Den Norske kirke som alle oss andre.

Nå gjelder det bare å følge opp vedtaket. Det skal bli spennende å se hvor stor gjennomslagskraft menighetsrådene har.

Noen vil reagere på at Liberaleren forsvarer et ”politisk” vedtak på denne måten. Argumentasjonen for det er at kirken og staten går hand i hand. Dermed må kirken omfavne oss alle, også de som har en annerledes legning. Hadde kirken vært helt uavhengig av staten på samme måte som andre trossamfunn måtte vi ha akseptert den holdningen trossamfunnet hadde til mennesker. Da hadde ikke kampen blitt spilt på vår bane. Det skjer i dag, rett og slett fordi vi er en del av staten, på godt og vondt. Dermed har vi lov å bry oss om de signalene statskirken sender ut.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer