Ukategorisert

Nei til nytt forvaltningsnivå

Når fylkeskommunen legges ned bør vi få to forvaltningsnivå, og ikke tre, slik ordfører i Os, Terje Søviknes, foreslår.

Frp har til nå tatt til orde for å avskaffe fylkeskommunen, og har ment at fylkenes oppgaver kan deles mellom staten og kommunene. Der har Liberaleren vært enig med Fremskrittspartiet. I tillegg til at staten og kommunene overtar en del av oppgavene, bør også private komme på banen i form av privatisering.

Søviknes ser for seg regionting som dekker større områder enn dagens fylker, for eksempel et vestlandsting, sørlandsting og østlandsting, skriver BA.no.

Hvorfor han fortsatt ønsker tre forvaltningsnivå er uforståelig. Argumentasjonen om at det ikke er flertall for kun to er for dårlig.

Dette er kun et utspill fra Os-ordføreren. Det bør forbli det. Dette bør ikke bli gjeldende politikk for Fremskrittspartiet. Fjerning av et nivå vil være effektivisering av offentlig sektor. Den samme gevinsten vil vi ikke få med å lage et regionalt alternativ til dagens fylkeskommune.

Fylkeskommunen bør legges ned. Den bør ikke erstattes med noe nytt. Oppgavene bør overføres til private, til kommunene og til staten.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer