Ukategorisert

Ikke forby reklame for barn

Et forbud mot reklame rettet mot barn er et slag mot ytringsfriheten. Forbudet kan vanskelig la seg følge opp.

Forbrukerombudet jobber nå for et europeisk totalforbud mot reklame i levende bilder rettet mot barn og unge, skriver VG.

Allerede i dag er barn svært beskyttet mot reklame. Det er ingen grunn til å utvide forbudet slik som forbrukerombudet vil.

Det nye forslaget skaper mer like rammevilkår for ulike medier. Like vilkår bør skaffes gjennom liberalisering og ikke innstramninger. Det bør ikke være en selvsagt sak at barn skal skjermes mot all reklame. Det lar seg aldri gjennomføre. Det er helt umulig uansett hvor sterkt lovverket er.

Med nye forbud vil aktørene fortsette å spekulere i åpninger for å nå frem med sitt budskap til ungene. Det er ikke mulig å tette smutthullene.

Det er lett å være enig i at barn og ungdom gjennom reklame opplever et voldsomt kjøpepress. Også på dette området er det snakk om holdninger. Lovverket skal ikke overta et ansvar som bør ligge til hver enkelt familie. Det er fraskrivelse av et ansvar som bør ligge til et hvert hjem.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer