Ukategorisert

Innvandrere skaper næringsvirksomhet

Innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn står for nær 20 prosent av nyetableringene hittil i år, skriver Aftenposten. Kanskje på tide å innrømme at innvandrere ofte bidrar svært mye til fellesskapet.

Totalt 3770 nye Oslo-bedrifter er blitt registrert til nå i 2003. Ifølge tall fra næringsetaten står innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn bak 660 av disse bedriftene.

Næringsaktivitet er positivt. Det er hyggelig at mange av våre nye landsmenn ønsker å drive som selvstendig næringsdrivende. Det skaper aktivitet, arbeidsplasser og dermed penger i den såkalte felleskassen. Et moment mange innvandrerfiendtlige politikere glemmer i sin iver i å bekjempe en annerledes kultur og religion.

At innvandring medfører mange positive ting glemmes ofte i en het og krampe aktiv debatt. Tallene fra næringsetaten i Oslo er svær gledelig. Tallene beviser med tydelighet en av de positive ringvirkningene med ”flyt” over grensene.

Mest lest

Arrangementer